Miljömässig hållbarhet

Vår ambition med att göra livet bättre är att skydda och bevara den värld vi lever i.

Vi vill minimera vår miljöpåverkan.

Att tillverka läkemedel kräver användning av värdefulla resurser inklusive energi, vatten och råvaror. Vi är fast beslutna att ständigt förbättra vår miljöpåverkan under våra produkters livscykler och leveranskedjor – med fokus på att hantera klimatförändringar, avfall och vattensäkerhet.

Miljömål för 2030

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_GreenhouseEffect.svg

Klimat

Koldioxidneutralt i vår egen verksamhet. 100% förnybar el. Förbättra rapporteringen av utsläpp i hela värdekedjan.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_Waste.svg

Avfall

Noll deponerat avfall. 100% av plastavfallet återanvänds för nyttigt bruk. Integrera hållbarhet i produkt-och förpackningsdesign.

icon_card_LillyIcons_EnergyAndEnvironment_ConserveWater.svg

Vatten

Ingen påverkan på vattenstressade områden. Ingen påverkan från läkemedel i miljön.