Användarvänlighet

Eli Lilly and Company (”Lilly”) ämnar skapa tillgängliga webbplatser som är användarvänliga och lättåtkomliga för alla, oavsett förmåga och teknologi.

Vi har höga krav på webbtillgängligheten och ämnar följa alla tillhörande lagar och riktlinjer när vi skapar webbplatserna. Här är några av de sätt med vilka vi gör våra webbplatser mer användarvänliga:

  • Vårt mål är att uppfylla eller överträffa kraven i Web Content Accessibility Guidelines*. Dessa riktlinjer är erkända i hela världen som standardmått på framgång och sammanfattar sätt att göra webbinnehåll lättåtkomligt för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning.

  • Vi ser till att våra webbplatser fungerar som de ska på mobiler, surfplattor, datorer och skärmläsare – och stöder tekniska hjälpmedel, som förstoringsglas, programvara för röstigenkänning och växlingsteknik.

  • Vi samarbetar också med tillgänglighetsexperter och företagspartner för att se till att vi gör allt vi kan för att skapa bättre och mer användarvänliga webbplatser åt alla.

    För de bästa onlinebesöken använder du den senaste versionen av din webbläsare eller ditt tekniska hjälpmedel. Om du har problem med åtkomst till eller användning av våra webbplatser kontaktar du oss på +46 (0)8 737 88 00.

    *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA