Tillverkning och kvalitet

Tillverka säkra läkemedel av hög kvalitet

Vi strävar efter en kvalitetskultur inom hela företaget, och som ett resultat har kvalitet kommit att bli synonymt med namnet Lilly.

Vi är ledande när det kommer till att utveckla avancerade kvalitetssystem som påverkar alla delar av vår verksamhet, från produktutveckling till tillverkning och från interna granskningsprocesser till försäljning och marknadsföring. Kvalitetstänkandet sträcker sig långt bortom själva tillverkningen – det finns överallt inom Lilly.

Lillys tradition av en hög standard inom läkemedelstillverkning tog sin början 1876 med grundaren Eli Lillys revolutionerande satsning på att producera kvalitetsläkemedel som var avsedda att förbättra människors liv. År 1923 blev Lilly det första företag som tillverkade kommersiella mängder insulin, vilket banade väg för att nå ut till diabetespatienter med detta livräddande läkemedel.

I dag fortsätter Lilly Global Manufacturing att producera viktiga läkemedel med hjälp av över 8 000 anställda som finns fördelade vid 14 tillverkningsanläggningar över hela världen. Med hjälp av ett stort nätverk av globala externa tillverkningspartner levererar vi läkemedel till närmare 125 länder.

Lilly har åtagit sig att tillverka läkemedel som uppfyller alla förväntningar avseende säkerhet, kvalitet, värde och miljövänlighet.