Rapportering av biverkningar och reklamationer

Rapportering av biverkningar och reklamationer

Biverkningar och reklamationer bör rapporteras. Du kan rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverkets hemsida www.lakemedelsverket.se. Biverkningar och reklamationer kan också rapporteras till Lilly. Vänligen kontakta medicinsk information på +46 (08)737 88 00 eller via e-post scan_medinfo@lilly.com

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra med mer information om läkemedelssäkerhet.

Använd inte den här webbplatsen för att rapportera biverkningar eller reklamationer rörande en Lilly-produkt.