Mångfald och inkludering

Fira våra olikheter. Dela vår framgång.

Vi behöver de mest innovativa ideerna för att kunna lösa några av de svåraste utmaningarna inom medicin. Vi tror på en mångfald där alla känner sig värdefulla, respekterade och hörda. Genom att dela med oss av olika perspektiv, erfarenheter och färdigheter kan vi inspirera varandra att tänka annorlunda, skapa nya ideer och leverera innovativa lösningar inom hälsovård.  

Vårt arbete med att skapa en miljö som genomsyras av både mångfald och inkludering spänner över hela världen. Vi vet att mångfald når sin fulla potential när vi förstår, respekterar och värdesätter våra olikheter i områden som kultur, religion, kön, sexuell läggning, könstillhörighet, nationalitet och funktionsvariation.

"We firmly believe that our differences make a difference to our business and the patients we serve, because our unique backgrounds are helping us become the most innovative company in healthcare"

Joy FitzgeraldChief Diversity Officer

Medarbetargrupper

I Northern European Hub har vi fyra medarbetargrupper vilka arbetar för en starkare känsla av tillhörighet. Dessa grupper erbjuder stöttande nätverk och möjlighet att lära om de många kulturer som finns inom Lilly. Alla medarbetare är välkomna och uppmuntras att delta.

Gender Inclusion Network är ett nätverk som arbetar med att ta bort hinder som påverkar möjligheten för både män och kvinnor att nå sin fulla potential. Detta görs genom att ifrågasätta attityder och tankar kring genus. Nätverket fokuserar på att identifiera barriärer och öka medvetenheten kring de individuella fördomarna vi alla har kopplat till genus. “Män som allierade” är ett program som driver jämlikhet baserat på kön.

Generation Lilly är ett nätverk med syfte att främja och hylla den multigenerationella kulturen inom företaget. Vi vill säkerställa att vi uppmärksammar och tar tillvara på den bredd av erfarenheter, perspektiv och bakgrund som finns inom Lilly. Vi vill säkerställa att alla medarbetar känner anknytning med sina kollegor, engagerade för sitt arbete och utrustade att lyckas proffessionelt. 

ENABLE är ett nätverk med syfte är att skapa en trygg kultur för personer med funktionsvariationer. Detta görs genom att främja medvetenhet, erbjuda support och ta bort barriärer för människor som lever med funktionsvariationer och långvariga hälsoproblem. Access Lilly är vårt prioriterade fokus, ett strategiskt initiativ som syftar till att skapa en miljö utan hinder, både fysiska och mentala, för alla medarbetare och kunder.

LGBT + Allies är nätverk främjar en jämlik upplevelse, bemötande och trygghet för lesbiska, gay, bi och transpersoner överallt där Lilly finns för att ge alla medarbetare bästa möjlighet att nå sin fulla potential. Vi har även en LGBT Allie grupp som arbetar tillsammans för att stötta medarbetare globalt. De allierade erbjuds utbildning för att kunna göra skillnad.  

gin-erg.png

Gender Inclusion Network

icon-genl.png

Generation Lilly

icon-enable.png

ENABLE

icon-gin.png

LGBT + Allies

vertical-image-card-collaboration-15033-6519.png

Karriär

Läs mer