Volontärarbete

Möjlighet att göra skillnad på plats

Genom vårt globala program ”Connecting Hearts Abroad” ger vi medarbetare möjlighet att volontärsarbeta runt om i världen under en 2 veckors period. Vi vill hjälpa människor i dessa områden med begränsade resurser och vi ser det som en viktig erfarenhet för de medarbetare som vill åka.

verticle-image-card-connecting-hearts-abroad.png

Connecting Hearts Abroad

Läs mer

Medarbetares Volontärarbete

Genom ”Global Day of Service” tar vi volontärsarbetet till våra lokala samhällen som vi på Lilly är en del av.  Vi gör det i samarbete med lokala organisationer I syfte att främja sunda liv, sund psykisk hälsa och sunda samhällen.

vertical-image-card-lilly-global-day-of-service.png

Global Day of Service

Läs mer

card-two-people-talking-in-library-with-laptop-15033-1779.jpg

Arbeta på lilly

Läs mer

vertical-image-card-figure-1-collaboration-15033-0187.png

Mångfald och inkludering

Läs mer