Klinische Studies

Meer informatie over klinisch onderzoek

Waarom deelnemen aan een klinische studie? Het vinden van nieuwe en betere geneesmiddelen is enkel mogelijk met de hulp van mensen zoals u. Elke deelnemer aan een klinische studie levert waardevolle informatie op die ons medisch onderzoek en onze medische kennis helpt te verbeteren. Mensen nemen deel aan klinische studies om diverse redenen, zoals:

  • om een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van een geneesmiddel dat mensen in de toekomst kan helpen

  • om een opvolging van hun gezondheid te krijgen die aan een studie gerelateerd is

  • om nieuwe geneesmiddelen en behandelingen voor de toekomst te helpen vinden

Diversiteit bij klinische studies

Hoe een persoon op geneesmiddelen reageert, hangt van een aantal factoren af, zoals genetische achtergrond, etnische afkomst, geslacht en levensstijl.

Daarom is het van cruciaal belang dat Lilly een gediversifieerde vertegenwoordiging heeft bij klinische studies. Zo verwerven we de nodige kennis om geneesmiddelen samen te stellen die het meest doeltreffend zijn voor alle patiënten.

Helaas waren populaties van minderheden in het verleden ondervertegenwoordigd in klinische studies. Daardoor is belangrijke informatie over de werking van geneesmiddelen bij minderheden niet altijd beschikbaar. Als antwoord hierop heeft Lilly een strategie ontwikkeld voor de diversiteit van klinische studies om een beter inzicht te krijgen in patiënten verschillen die de klinische resultaten mogelijk beïnvloeden. Het uiteindelijke doel van onze strategie voor diversiteit van klinische studies is om de gezondheidsresultaten voor individuele patiënten te verbeteren.

Transparantie van klinische studies

Lilly heeft zich steeds geëngageerd om de transparantie van klinische studies te waarborgen. In 2004 werd Lilly het eerste bedrijf dat vrijwillig de start van zijn klinische studies bekendmaakte en studieresultaten publiceerde in een openbaar register. Sinds begin 2014 heeft Lilly haar initiatieven op het vlak van transparantie versterkt, in overeenstemming met de PhRMA/EFPIA Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing. Lilly erkent dat het verantwoordelijk delen van gegevens van klinische studies de volksgezondheid kan verbeteren. Daarbij beschermen we de persoonlijke levenssfeer van patiënten, respecteren we de integriteit van nationale regelgeving en behouden we incentives voor investeringen in biomedisch onderzoek.

Onafhankelijk klinisch onderzoek

Lilly financiert niet enkel haar eigen klinisch onderzoek en samenwerkingen in onderzoek, maar heeft ook programma’s voor externe verzoeken om onderzoeksgeneesmiddelen ter beschikking te stellen en/of financiële ondersteuning te bieden voor onafhankelijk klinisch onderzoek dat door externe onderzoekers wordt gestart, ontworpen en gefinancierd.

Lilly evalueert dergelijke verzoeken om ondersteuning van onafhankelijke klinische onderzoeksprojecten op grond van wetenschappelijke verdienste en strategische overeenstemming met de onderzoeksgebieden van Lilly. Deze evaluaties gebeuren door wereldwijde commissies bestaande uit medische en wetenschappelijke werknemers van Lilly uit relevante therapeutische domeinen.

Zorgverleners en onderzoekers kunnen online een concept indienen.