Ethiek & Compliance

Bij Lilly streven we ernaar het vertrouwen te verdienen en te behouden van de mensen die wij dienen door elke dag bij alles wat we doen ethisch en verantwoord te handelen. Wij stellen hoge normen aan onze producten, onze activiteiten en onze prestaties, en wij geven blijk van zorg en respect voor degenen die door ons werk worden geraakt.

Sinds onze oprichting, bijna 150 jaar geleden, hebben we onze bedrijfsactiviteiten benaderd met een diepgaand verantwoordelijkheidsgevoel tegenover al onze stakeholders. Onze acties zijn altijd al gebaseerd op de kernwaarden van ons bedrijf: integriteit, uitmuntendheid en respect voor mensen.

In het kader van onze toewijding aan deze waarden, hebben we ons Ethics and Compliance-programma ontwikkeld en blijven we dit aanpassen en verbeteren. Dit programma, ontworpen om ethisch gedrag te stimuleren en een cultuur van integriteit te creëren, omvat toegewijde teams die wereldwijde programma's over anticorruptie, bio-ethiek en privacy ondersteunen. Wij vragen van onze werknemers dat zij jaarlijks een training volgen over ethische bedrijfspraktijken en beschikken over de nodige systemen die ontworpen zijn om overtredingen van wetten, regelgeving en bedrijfsbeleid op te sporen. Overal ter wereld waar wij actief zijn, streven we ernaar onze hoge normen voor onze producten, ons ethisch gedrag en onze prestaties te blijven handhaven.

Ons wereldwijde Ethics and Compliance-programma ondersteunt dit streven en is ontworpen om te voldoen aan alle externe vereisten, waaronder codes die zijn uitgegeven door de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (Internationale Federatie van Farmaceutische Fabrikanten en Verenigingen (IFPMA)), de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) en de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Europese Federatie van Farmaceutische Bedrijven en Verenigingen (EFPIA)).

Communicatie

Op alle niveaus binnen de organisatie moedigen wij op actieve wijze open communicatie aan. Onze medewerkers begrijpen dat ze een verplichting hebben om zich uit te spreken als ze vragen of bezorgdheden hebben omtrent potentiële schendingen of onethisch gedrag die schade zouden kunnen aanrichten aan Lilly en de mensen die we dienen. Van onze leidinggevenden wordt verwacht dat zij deze open communicatie ondersteunen en aanmoedigen. Medewerkers kunnen bezorgdheden melden aan het management, de HR-afdeling, de Ethics and Compliance-afdeling en de juridische afdeling. De Lilly Ethics and Compliance Hotline is 24 uur per dag online of via e-mail beschikbaar voor medewerkers en het publiek wereldwijd, afhankelijk van de lokale wetgeving. Op de hotline-website vindt u ook actuele lokale telefoonnummers voor de meeste landen, indien beschikbaar. Indien nodig zijn er vertaaldiensten beschikbaar en kunnen meldingen anoniem worden gemaakt.

Meer informatie nodig (link naar Lilly.com/Impact/Operating Ethically and Responsibly)