Transparantieverklaringen

De industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving (Sunshine Act België) en deontologische codes van de koepelverenigingen: