Bestrijding van vervalsing

Gevaren van vervalste geneesmiddelen

Vervalste geneesmiddelen vormen een groot risico voor de volksgezondheid. Ze worden niet gecontroleerd door regelgevende instanties en ze worden vaak op illegale wijze geproduceerd in onhygiënische omstandigheden. Hun bronnen zijn onbekend en hun inhoud is verdacht.

Vervalste geneesmiddelen vormen een gevaar voor de patiëntveiligheid omdat ze toxische bestanddelen kunnen bevatten, zoals boorzuur, boenwas en loodhoudende wegenverf. Het gebruik ervan is nooit veilig en kan dodelijk zijn.

Helaas neemt de vervalsing van geneesmiddelen toe. Wereldwijde criminele netwerken produceren en verdelen vervalste geneesmiddelen voor alle belangrijke therapeutische domeinen, in alle belangrijke geografische regio’s, en in meer dan 100 landen. De verkoop van vervalste geneesmiddelen leverde in slechts één jaar een illegale winst van $ 200 miljard op (bv. in 2016).

Initiatieven van Lilly tegen vervalsing van geneesmiddelen

Lilly zet zich in voor de verdere ontwikkeling van medische innovatie en hanteert hierbij de striktste normen voor productveiligheid om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Lilly streeft ernaar om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de volksgezondheid te waarborgen. We beschikken over een intern Globaal Anti-Namaak Team dat verdachte vervalsingen van producten van Lilly onderzoekt. Aan de hand van procedures identificeren we productie- en distributietrends om op die manier illegale activiteiten op te sporen.

Maar geen enkele entiteit is alleen in staat om vervalsing een halt toe te roepen. Daarom werkt Lilly samen met regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties van overheden overal ter wereld en met andere farmaceutische bedrijven om een strategie voor de bestrijding van vervalste geneesmiddelen uit te werken die de patiëntveiligheid waarborgt.

Ondertussen blijven wij internationale inspanningen op het vlak van voorlichting ondersteunen. Zo werken we samen met niet-gouvernementele organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization), de World Health Professionals Association en de Werelddouaneorganisatie (World Customs Organization) om patiënten en zorgverleners te waarschuwen voor de gevaren van het kopen van geneesmiddelen bij niet-traditionele verkooppunten.

Het internet maakt het probleem nog erger, doordat er een anonieme, wereldwijde marktplaats ontstaat voor de handel in vervalste geneesmiddelen. Het is verontrustend dat bijna 97% van de online verkopers van geneesmiddelen en 62% van de online gekochte geneesmiddelen niet legitiem zijn. Door de steeds meer verfijnde technologie en mogelijkheden van vervalsers van geneesmiddelen vandaag de dag, is het van zeer groot belang dat we samenwerken met andere organisaties om vervalste geneesmiddelen op te sporen, de verantwoordelijke criminelen aan te houden en patiënten te beschermen.