Patiëntveiligheid

Veiligheid is belangrijk bij Lilly

Lilly zet zich in voor patiëntveiligheid en ons doel is om ervoor te zorgen dat de voordelen en risico’s van een geneesmiddel voortdurend worden gevolgd en goed worden begrepen door regelgevende instanties, zorgverleners en patiënten.

Lilly doet een beroep op geneesmiddelenbewaking, dat gegevens verzamelt tijdens de levenscyclus van elk product. Dit systeem is bedoeld om de risico-batenverhouding van het product permanent te handhaven en te beoordelen. Wanneer zich belangrijke veiligheidsproblemen voordoen, maakt Lilly deze aan artsen, patiënten en regelgevende instanties kenbaar.

Twee mensen wandelen op een pad in de Lilly binnenplaats

Hoe een bijwerking melden

Melding Informatie

Flacon met oranje en paarse kapjes in ijs

Bestrijding van vervalsing

Meer weten