Wereldgezondheid

Te veel mensen, vooral de meest kwetsbare, hebben nog steeds geen toegang tot de geneesmiddelen en zorg die ze nodig hebben.

Ons engagement voor sociale impact vormt de inspiratie voor de manier waarop we complexe uitdagingen op het vlak van de wereldgezondheid aanpakken. Door het beleid dat we hanteren en de acties die we ondernemen, werken we aan het ontwikkelen en opschalen van duurzame oplossingen.

We verkennen nieuwe benaderingen voor toegang en werken samen met toonaangevende gezondheidsorganisaties en zorgaanbieders, regelgevende instanties en overheden. We zoeken nieuwe oplossingen om onze geneesmiddelen betaalbaar te maken en die de systemen voor gezondheidszorg versterken.

Wereldwijd hebben we een ambitieuze doelstelling vastgelegd – Lilly 30x30 – om de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor 30 miljoen mensen tegen 2030 elk jaar te verbeteren. We richten ons op mensen die leven in gemeenschappen met beperkte middelen, waaronder personen die Lilly niet met haar klassieke bedrijfsmodel zou bereiken.

Voor het behalen van onze 30x30 doelstelling is veel meer dan enkel liefdadigheid nodig. Er is een nog grotere combinatie van creatieve benaderingen nodig binnen al onze activiteiten en met onze partners, die ons helpen om meer mensen toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden.

Onze 30x30 inspanningen focussen op drie belangrijke domeinen:

Pijplijn: het ontdekken van geneesmiddelen en de herbestemming van interne activa en oudere producten voor aandoeningen die mensen met beperkte middelen op onevenredige wijze treffen

Programma’s: het versterken en creëren van nieuwe programma’s die de toegang tot geneesmiddelen verbeteren

Partnerships: partnerships aangaan die gezondheidssystemen versterken, meer toegang tot geneesmiddelen geven en een betere zorg mogelijk maken