Privacyverklaring

Klik op onderstaande links:

Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring zal u op de hoogte brengen van welke Persoonsgegevens/Persoonlijke Informatie (PI) die Eli Lilly Benelux N.V. (“Lilly” of “wij”) en/of entiteiten of personen die namens, of in samenwerking met, Lilly werken, maar geen Lilly-medewerkers zijn (“derde partijen”), kunnen verwerken (bijv. verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door overdracht, verspreiden of anderszins beschikbaar maken, in overeenstemming brengen of combineren, beperken, wissen of vernietigen), hoe we deze beschermen, en wat uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op websites, mobiele applicaties en digitale diensten (“websites”) die naar deze privacyverklaring verwijzen of deze posten. Deze privacyverklaring is opgenomen in en maakt deel uit van onze gebruiksvoorwaarden voor deze website, waaronder bepalingen die de aansprakelijkheid van Lilly beperken.

Persoonsgegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Lilly verzamelt mogelijk persoonsgegevens die nodig zijn voor onze zakelijke doeleinden, waaronder:

 • Basispersoonsgegevens

  bijv. naam; geboortedatum; geslacht; afbeelding/foto/video; burgerlijke staat; handtekening; stem/audio

 • Gedragsinformatie

  bijv. gedrag; inferenties die voorkeuren weergeven

 • Opleiding en vaardigheden

  bijv. curriculum vitae (cv's); opleidingsachtergrond; kwalificaties/certificaten

 • Gezondheidsinformatie en alle andere gegevens die gemakkelijk kunnen leiden tot een afgeleide gezondheidsstatus

 • Informatie m.b.t. online/elektronische activiteit

  bijv. accountnaam, cookie-informatie; leesbevestigingen e-mailberichten; websitegeschiedenis

 • Persoonlijke contactgegevens

  bijv. online identificatiegegevens (bijv. persoonlijk IP [Internet Protocol]-adres), e-mailadres

 • Professionele gegevens

  bijv. betalingsgegevens; professioneel licentienummer/status; beroepslidmaatschappen; antecedentenonderzoeken

 • Professionele contactgegevens

  bijv. online identificatiegegevens (bijv. persoonlijk IP [Internet Protocol]-adres, e-mailadres, postadres, telefoonnummer

 • Beschermde kenmerken

  bijv. nationaliteit/burgerschap

 • Sociale Media Informatie

  Bv. sociale media account/contact/geschiedenis

We verzamelen persoonsgegevens uit een aantal bronnen, waaronder:

 • Door diegenen die bijwerkingen rapporteren

 • Zakelijke partners

 • Gezondheidszorgbeoefenaars

 • Verkopers, leveranciers, aannemers, gecontracteerden, gegevensagentschap

 • Systemen en apparaten van Lilly

 • Uzelf

Lilly en/of derde partijen kunnen persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van onze bedrijfsprocessen

 • Bedrijfs- en marktonderzoek

 • Het communiceren van informatie over onze producten en diensten (online of persoonlijk)

 • Gegevensanalyse

 • Beheer van gebeurtenissen

 • Marketingdoeleinden (bijv. het verstrekken van promotiemateriaal, het gebruik van leesbevestiging van e-mailberichten en online activiteiten om professionele interacties te verbeteren)

 • Het verwerken en rapporteren van bijwerkingen en productklachten en patiëntenregistratie

 • Rekrutering en aanwerving

 • Reageren op verzoeken om informatie

 • Statistische analyses

 • Studiemanagement, inclusief monitoring van de studieactiviteiten

 • Valideren van uw toegang tot/gebruik van bepaalde producten, diensten en informatie

 • Om te voldoen aan wet- of regelgevende verplichtingen, inclusief het bewaren van bedrijfsgegevens, die in het gerechtvaardigd belang van Lilly zijn

Op basis van :

 • Toestemming

 • Wettelijk vereist (bijv. geneesmiddelenbewaking, productklachten, enz.)

 • Om rechtsvorderingen op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

 • Om een contract uit te voeren (bijv. om een persoon te vergoeden)

 • Om een taak uit te voeren in het belang van het publiek (d.w.z. om een grote publieke bedreiging te vermijden)

 • Om het vitale belang van de persoon te beschermen (bijv. veiligheid of overleving van de persoon)

 • Om het gerechtvaardigd belang van Lilly na te streven als onderdeel van haar normale bedrijfsvoering, op voorwaarde dat er geen dwingende belangen van de persoon zijn

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Registratie en dienstverlening

 • De communicatie van informatie per e-mail over onze producten

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Zakelijke partners

 • Overheidsfunctionarissen

 • Gezondheidszorgbeoefenaars

 • Medewerkers en filialen van Lilly

 • Verkopers, leveranciers en aannemers

We waarderen ook uw input over de kwaliteit van de diensten die u ontvangt en kunnen ook contact met u opnemen om uw mening te vragen.

Als u een zorgverlener of gezondheidszorgbeoefenaar bent, raadt Lilly u aan om uw patiënten te informeren wanneer u een bijwerking/productklacht met betrekking tot hen meldt.

U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet te delen, uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in te trekken of het verwerken van uw persoonsgegevens in te perken, maar dan kunnen we u mogelijk bepaalde informatie, producten of diensten niet verstrekken.

Verklaring over het gebruik van de website

Cookies en andere volgtechnologieën

Wanneer u onze websites gebruikt, gebruiken wij en onze externe partners, waaronder analyse- en advertentiepartners, cookies en andere volgtechnologieën om informatie van uw browser of apparaat te verzamelen. Deze kunnen zijn:

Webbeacons: Een webbeacon (ook bekend als een 'action tag' of 'clear GIF-technologie') is een kleine afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht die is ontworpen om bekeken pagina's of geopende berichten te volgen en het verzamelen van webloginformatie mogelijk te maken. Webloginformatie wordt verzameld door de computer die onze website host (de “webserver”) wanneer u een van onze websites bezoekt. We kunnen webbeacons gebruiken om te helpen bepalen welke van onze e-mailberichten zijn geopend en of berichten hebben geleid tot een actie. Webbeacons helpen Lilly ook bij het analyseren van de effectiviteit van websites door het aantal bezoekers van een website te meten of hoeveel bezoekers op belangrijke elementen van een website hebben geklikt.

Cookies: Een cookie is een klein gegevensbestand dat een website op de harde schijf van uw computer kan plaatsen waar uw internetbrowserbestanden worden bewaard. Een cookie bespaart u de moeite om bepaalde informatie in bepaalde registratievelden opnieuw in te voeren, omdat cookies kunnen worden gebruikt om een website toe te laten om informatie die een bezoeker eerder heeft ingevoerd te "onthouden". Een cookie helpt ook om inhoud en functies te leveren die waarschijnlijk interessant voor u zijn, op basis van uw eerdere activiteiten op onze website, en om bij te houden hoe onderdelen van de website worden gebruikt. Er kunnen bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om vacatures aan u in de Verenigde Staten door te sturen. Met de meeste internetbrowsers of andere software kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Controleer de instructies van uw browser voor meer informatie over deze functies. Als u cookies weigert, kan de functionaliteit van de site beperkt zijn en kunt u mogelijk niet profiteren van veel van de functies van de site.

Reclame van derde partijen en digitale reclame: We kunnen samenwerken met advertentienetwerken van derde partijen om onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentienetwerkpartners kunnen cookies en webbeacons en soortgelijke digitale markers op uw browser plaatsen wanneer u onze websites bezoekt om informatie te verzamelen over uw activiteiten in de loop van de tijd op deze websites, apps en andere online diensten en die van derde partijen, om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw interesses. We kunnen ook persoonsgegevens over u delen met derde partijen zodat deze rechtstreeks advertenties aan u kunnen aanbieden op hun websites.

Plug-ins voor sociale media: Onze websites kunnen plug-ins voor sociale media gebruiken om u in staat te stellen gemakkelijk informatie met anderen te delen. Wanneer u onze websites bezoekt, kan de exploitant van de sociale media plug-in die zich op onze website bevindt een cookie op uw computer plaatsen waarmee die exploitant personen op hun website kan herkennen die onze websites eerder hebben bezocht. Plug-ins voor sociale media kunnen ervoor zorgen dat sociale mediasites direct identificeerbare informatie over u ontvangen waaruit blijkt dat u onze website hebt bezocht. De plug-in voor sociale media kan deze informatie verzamelen van bezoekers, ongeacht of ze specifiek interactie hebben met de plug-in op onze website. Met plug-ins voor sociale media kan de sociale mediasite ook informatie over uw activiteiten op onze website delen met andere gebruikers van hun sociale mediasite. Lilly heeft geen controle over de inhoud van plug-ins voor sociale media. Voor meer informatie over plug-ins van sociale mediasites, dient u de privacy- en gegevensuitwisselingskennisgevingen van die sites te raadplegen.

U hebt bepaalde keuzes tot uw beschikking om het gebruik van cookies en andere technologieën te helpen beheren:

- Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we u de keuze geven of u "akkoord" of "niet akkoord" gaat met het gebruik van cookies en andere technologieën om inhoud en advertenties op onze websites te personaliseren. U moet zich vrij voelen om "niet akkoord" te selecteren om de omstandigheden te beperken waarin persoonlijke informatie die via volgtechnologieën op de website wordt verzameld, kan worden gebruikt voor gerichte advertenties.

- Verstrekt aan u via derde partijen:

 • Google Analytics biedt een opt-out voorziening voor websitebezoekers die niet willen dat hun gegevens door Google Analytics worden gebruikt. Meer informatie over deze optie kunt u hier vinden.

 • Er zijn ook keuzes van het Network Advertising Initiative en de Digital Advertising Alliance. . Advertenties die aan u worden weergegeven met behulp van gerichte advertentietechnologieën, hebben meestal een AdChoices-logo in de hoek, waarop u ook kunt klikken om het opt-outproces van de branche te starten. Als u advertenties op een sociale-mediasite ontvangt, kunt u bovendien de privacykennisgeving en gebruiksvoorwaarden van die site raadplegen om te bepalen hoe u kunt stoppen met het zien van dergelijke advertenties. De European Interactive Digital Advertising Alliance houdt een website bij waar mensen zich kunnen afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van sommige of alle netwerkreclamebedrijven die aan het programma deelnemen. Informatie over EIDAA vind u hier

 • Do Not Track (Niet volgen): Er zijn verschillende manieren waarop u het volgen van uw online activiteit kunt voorkomen. Een daarvan is het instellen van een voorkeur in uw browser die de websites die u bezoekt waarschuwt dat u niet wilt dat ze bepaalde informatie over u verzamelen. Dit wordt een Do-Not-Track (“DNT”)-signaal genoemd. Houd er rekening mee dat onze websites en webgebaseerde bronnen momenteel niet reageren op deze signalen van webbrowsers. Op dit moment is er geen universeel geaccepteerde norm voor wat een bedrijf moet doen wanneer een DNT-signaal wordt gedetecteerd.

Informatie over kinderen: Deze website is niet bedoeld voor of ontworpen voor personen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij een ouder of voogd uitdrukkelijke toestemming geeft.

Redenen waarom we persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met de hierboven vermelde ontvangers voor doeleinden die consistent zijn met de doeleinden die in deze privacyverklaring worden vermeld. Deze derde partijen hebben ermee ingestemd om de informatie te beschermen en te verwerken zoals door ons is aangegeven (als ze namens ons handelen) of zoals vereist door de wet.

Het kan ook gebeuren dat wij verplicht zijn om uw informatie openbaar te maken in reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsverzoeken.

Waar wij persoonsgegevens overdragen en verwerken

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Eli Lilly Benelux N.V.

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan en verwerkt worden door Eli Lilly and Company, haar filialen, dochterondernemingen en derde partijen wereldwijd. Bij het overdragen van persoonsgegevens over landsgrenzen heen, gebruikt Lilly passende overdrachtsmechanismen welke van toepassing zijn (waaronder mogelijk toestemming, Standaard Contract Clausules (SCC's), bestaande adequaatheidsbesluiten, overeenkomsten voor gegevensoverdracht binnen het bedrijf, enz.). Voor aanvullende informatie over het overdrachtsbasis dat Lilly heeft ingesteld voor overdrachten van persoonsgegevens over landsgrenzen heen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@lilly.com of bezoek https://privacynotice.lilly.com/ .

We kunnen uw persoonsgegevens ook verstrekken aan een derde partij in verband met de fusie, verkoop, toewijzing of andere overdracht van het bedrijf waarop uw persoonsgegevens betrekking hebben, in welk geval uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met, verkocht, overgedragen, verhuurd, in licentie gegeven of anderszins in verband met de beoogde transactie aan de derde partij. Wij zullen vereisen dat deze derde partij ermee instemt om persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die nodig is om legitieme en wettige zakelijke doeleinden te vervullen in overeenstemming met het beleid van Lilly inzake het bewaren van documenten en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We bieden redelijke fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens die we verwerken en onderhouden te beschermen. We beperken de toegang tot persoonsgegevens tot geautoriseerde medewerkers en derde partijen die toegang nodig hebben om de zakelijke activiteiten uit te voeren die in deze privacyverklaring worden beschreven. Hoewel we ernaar streven om de persoonsgegevens die we verwerken en onderhouden te beschermen, kan geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsinbreuken voorkomen.

Uw rechten en keuzes

Na verificatie van uw identiteit, en indien van toepassing door de wet, hebt u het recht om:

- een verzoek in te dienen:

 • om ons te vragen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en met wie deze worden gedeeld;

 • om een kopie te zien en ontvangen van de persoonsgegevens die we over u hebben;

 • opdat we uw persoonsgegevens corrigeren, de verwerking ervan beperken en/of wissen/verwijderen;

 • om uw informatie in een machinaal leesbaar formaat te laten verzenden naar een andere entiteit of persoon, in beperkte omstandigheden;

 • om een kopie te ontvangen van de Standaard Contract Clausules (SCC's) en Bijlage voor gegevens van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland die worden overgedragen overeenkomstig SCC's;

- uw toestemming te allen tijde te wijzigen of in te trekken;

- u uit te schrijven/af te melden voor communicatie of profilering voor marketing, inclusief direct marketing;

- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn op uw verzoek. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u of uw bevoegde vertegenwoordiger een verzoek indienen bij datarights@lilly.com .

U wordt niet gediscrimineerd wanneer u uw rechten uitoefent.

Links naar websites van derde partijen

Voor het gemak van onze bezoekers kan deze website links bevatten naar andere sites, die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen, en die nuttige informatie kunnen bieden. Het beleid en de procedures die we hier beschrijven, zijn niet van toepassing op die sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens op sites van derde partijen. Daarom wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor het gebruik door derde partijen van persoonsgegevens verkregen door gebruik te maken van de website van derde partijen. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacy-, beveiligings-, gegevensverzamelings- en distributiebeleid. Andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via:

Eli Lilly Benelux N.V.
Markiesstraat 1/4B
B-1000 Brussel
32-2-548 84 84

E-mail : belgium_bemail-dataprivacy@lilly.com

Raadpleeg voor meer informatie over het privacybeleid van Lilly de Privacyverklaring op https://www.lilly.com/privacy .

Een klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over hoe we uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact opnemen met het Global Privacy Office en de functionaris voor gegevensbescherming op privacy@lilly.comdie de zaak zal onderzoeken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat we uw persoonsgegevens niet overeenkomstig de wet behandelen, kunt u een klacht indienen bij een relevante regelgevende instantie (bijv. de Gegevensbeschermingsautoriteit of een politiedienst).

Wijzigingen aan ons privacybeleid

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we deze bijwerken, zullen we voor uw gemak de bijgewerkte verklaring beschikbaar maken op deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens altijd behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring die van kracht was op het moment dat deze werd verzameld, tenzij we u de nieuwe privacyverklaring verstrekken en/of uw toestemming verkrijgen, indien van toepassing.

Laatste bijgewerkt: november 2023