Connecting Hearts Abroad legacy beeld

Vrijwilligers van Connecting Hearts Abroad zetten zich in voor een betere gezondheid

Meer dan 1.200 werknemers van Lilly hebben zich vrijwillig ingezet via Connecting Hearts Abroad, ons wereldwijde dienstenprogramma. Ze werken aan gezondheidsprojecten in gemeenschappen met beperkte middelen en doen ervaring uit eerste hand op met complexe wereldwijde uitdagingen op het vlak van gezondheid.

Ook leren ze hoe Lilly deze uitdagingen aanpakt. Enkele voorbeelden:

  • In 2019 zorgden ambassadeurs voor meer dan 725 vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze hielpen hen met gezondheids- en zichtcontroles en andere medische diensten. Ongeveer de helft van de gescreende patiënten werd doorverwezen naar plaatselijke gezondheidscentra en ziekenhuizen voor extra verzorging.

  • In Panama voorzagen vrijwilligers in de gezondheidsbehoeften van meer dan 920 patiënten van verschillende gemeenschappen.

  • In Kenia werkten vrijwilligers samen met A Fresh Chapter en AMPATH voor een betere belangenbehartiging en zorg voor mensen met kanker. Door het partnership wil AFC 32.000 Kenianen bereiken tegen 2025.

    Meer weten? Consulteer ons laatste rapport
    Corporate Responsibility and Sustainability Report.