Pijn

Voor mensen met chronische pijn gaat het om veel meer dan enkel een fysieke last. De gevolgen ervan kunnen hun volledige leven beheersen. Het vermogen om te functioneren, te werken, een waardig leven te leiden. Alles kan erdoor worden aangetast.

Pijn mag niemands leven bepalen. Daarom streven wij naar beter.

Bij Lilly gaan we een nieuwe dialoog over onopgeloste pijnklachten aan. Een dialoog die ons uitdaagt om de unieke complexe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen van terugkerende en chronische pijn aan te pakken, zoals migraine. Daarom zetten we ons in om innovatieve wetenschap, beleidsmaatregelen en opiumvrije geneesmiddelen te blijven ontwikkelen die nodig zijn voor een nieuwe, uitgebreide en verbeterde aanpak van pijnbestrijding en een beter behandelresultaat.

In Nederland hebben we een geneesmiddel op de markt voor de profylaxe van migraine.

Voor meer informatie over migraine: https://allesoverhoofdpijn.nl/