Patiëntveiligheid

Veiligheid is belangrijk bij Lilly

Lilly zet zich in voor patiëntveiligheid en ons doel is om ervoor te zorgen dat de voordelen en risico’s van een geneesmiddel voortdurend worden gevolgd en goed worden begrepen door regelgevende instanties, zorgverleners en patiënten.

Lilly houdt gegevens bij gedurende de gehele levenscyclus van elk product in een geneesmiddelenbewakingssysteem. Dit systeem is bedoeld om het voordelen/ risico profiel permanent te handhaven en te beoordelen. Wanneer zich belangrijke veiligheidsproblemen voordoen, maakt Lilly deze aan artsen, patiënten en regelgevende instanties kenbaar.

Twee mensen wandelen over het Lilly terrein

Melding van bijwerkingen

Leer meer

Twee mensen wandelen over het Lilly terrein

Melding van productklachten

Leer meer

Reageerbuizen met oranje en paarse doppen in het ijs bewaard

Bestrijding van vervalsing

Leer meer