Verklaring van toegankelijkheid

Eli Lilly and Company ('Lilly') zet zich in voor het maken van toegankelijke websites die gebruiksvriendelijk zijn en gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd door alle mensen, ongeacht hun vaardigheden of technologie.

We stellen hoge eisen aan de toegankelijkheid van websites en streven ernaar alle relevante wetten en richtlijnen te volgen bij het maken van onze websites. Hier volgen enkele manieren waarop we onze websites gebruiksvriendelijk maken:

  • Ons doel is om de Web Content Accessibility Guidelines* (Richtlijnen voor toegankelijkheid van webinhoud) na te leven of te overstijgenovertreffen. Deze richtlijnen worden wereldwijd gezien als de standaardmaatstaf voor succes en geven een overzicht van manieren om webinhoud gemakkelijk toegankelijk te maken voor iedereen, inclusief mensen met een beperking.

  • We zorgen ervoor dat onze websites goed werken op smartphones, tablets, desktops en schermlezers, en ondersteunen hulptechnologieën zoals vergrootglazen, spraakherkenningssoftware en schakelbediening.

  • We werken ook samen met experts op het gebied van toegankelijkheid en partnerorganisaties om ervoor te zorgen dat we er alles aan doen om iedereen een betere, gebruiksvriendelijkere online ervaring te bieden.

Gebruik voor de beste online ervaring de meest recente versie van uw webbrowser of ondersteunende technologie. Als u problemen ondervindt bij het bezoeken of gebruiken van onze websites, neem dan contact met ons op via +1-800-LillyRx (+1-800-545-5979).

*Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2020
Laatste check: februari 2024

Overige bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren.