Klinische studies

Waarom doen mensen mee aan een klinische studie?

Het vinden van nieuwe en betere geneesmiddelen is enkel mogelijk met de hulp van mensen zoals u. Elke deelnemer aan een klinische studie levert waardevolle informatie op die ons medische onderzoek en onze medische kennis helpt te verbeteren.

Mensen nemen deel aan klinische studies om diverse redenen, zoals:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van een geneesmiddel waar andere patiënten baat bij hebben in de toekomst

  • Bijdragen aan de vooruitgang van de geneeskunde

  • Het uitgevoerde onderzoek is in overstemming met de huidige protocollen/ amendementen, met GCP (Good Clinical Practice), en met de toepasbare reguliere vereisten.

  • U kunt een voordeel hebben van een nieuwe behandeling, maar niet altijd

  • Intensieve medische begeleiding krijgen in het kader van een studie

Diversiteit bij klinische studies

Hoe een persoon op geneesmiddelen reageert hangt van een aantal factoren zoals genetische achtergrond, etnische afkomt, geslacht en levensstijl af.

Daarom is het van crucial belang voor Lilly dat er een goede vertegenwoordiging is in klinische studies. Zo verwerven we de nodige kennis om geneesmiddelen samen te stellen die het meest doeltreffend zijn voor alle patiënten.

Helaas waren minderheden in het verleden ondervertegenwoordigd in klinische studies. Daardoor is belangrijke informatie over de werking van geneesmiddelen bij minderheden niet altijd beschikbaar. Als antwoord hierop heeft Lilly een strategie ontwikkeld voor de diversiteit in klinische studies om een beter inzicht te krijgen in verschillen die de klinische resultaten van individuele patiënten mogelijk beïnvloeden. Het uiteindelijke doel van onze strategie om diversiteit in klinische studies te vergroten, is om de gezondheidsresultaten voor individuele patiënten te verbeteren.

Transparantie van klinische studies

Lilly heeft zich steeds ingezet om de transparantie van klinische studies te waarborgen.

De resultaten van onze klinische studies worden op een nauwkeurige en objectieve manier gepubliceerd in medische vakliteratuur, onafhankelijk van het resultaat.

In 2004 werd Lilly het eerste bedrijf dat vrijwillig de start van zijn klinische studies bekendmaakte en studieresultaten publiceerde in een openbaar register. Lilly erkent dat het verantwoordelijk delen van gegevens van klinische studies de volksgezondheid kan verbeteren. Daarbij beschermen we de persoonlijke levenssfeer van patiënten, respecteren we de integriteit van nationale regelgeving en behouden we incentives voor investeringen in biomedisch onderzoek. De informatie is te vinden op: www.clinicaltrials.gov.