Bestrijding van vervalsing

Gevaren van vervalste geneesmiddelen

Vervalste geneesmiddelen vormen een groot risico voor de volksgezondheid. Ze worden niet gecontroleerd door overheidsinstanties en ze worden vaak op illegale wijze in onhygiënische omstandigheden geproduceerd. Hun bronnen zijn onbekend en hun inhoud is niet te vertrouwen.

Vervalste geneesmiddelen vormen een gevaar voor de patiëntveiligheid omdat ze toxische bestanddelen kunnen bevatten, zoals boorzuur, boenwas en loodhoudende wegenverf. Het gebruik ervan is nooit veilig en kan dodelijk zijn.

Helaas neemt de handel in vervalste geneesmiddelen toe. Wereldwijde criminele netwerken produceren en distribueren vervalste geneesmiddelen voor veel belangrijke therapeutischegebieden, in alle belangrijke geografische regio’s, en in meer dan 100 landen. De verkoop van vervalste geneesmiddelen leverde een illegale winst van $ 200 miljard op in minder dan één jaar (bv. 2016).

Initiatieven van Lilly tegen vervalsing van geneesmiddelen

Lilly zet zich in voor de verdere ontwikkeling van medische innovatie en hanteert hierbij de striktste normen voor productveiligheid om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.

Lilly streeft ernaar om alle maatregelen te treffen die nodig zijn om de volksgezondheid te waarborgen. We beschikken over een intern Global Anti-Counterfeiting Team dat verdachte vervalsingen van producten van Lilly onderzoekt. Aan de hand van procedures identificeren we productie- en distributietrends om op deze manier illegale activiteiten tegen te gaan.

Maar geen maatregel alleen is in staat om vervalsing een halt toe te roepen. Dat kan alleen door samenwerking. Daarom werkt Lilly, tesamen met andere farmaceutische bedrijven, overheidsinstanties en politie en justitie overal ter wereld om een strategie voor de bestrijding van vervalste geneesmiddelen uit te werken die de patiëntveiligheid moet waarborgen.

Ondertussen blijven wij internationale inspanningen op het vlak van voorlichting ondersteunen. Zo werken we samen met niet-gouvernementele organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization), de World Health Professionals Association en de Wereld douane organisatie (World Customs Organization) om patiënten en zorgverleners te waarschuwen voor de gevaren bij het kopen van geneesmiddelen bij niet-traditionele verkooppunten.

Het internet maakt het probleem nog erger, doordat er een anonieme, wereldwijde marktplaats ontstaat voor de handel in vervalste geneesmiddelen. Het is verontrustend dat bijna 97% van de online verkopers van geneesmiddelen onbetrouwbaar zijn en 62% van de online gekochte geneesmiddelen vervalst zijn. Door toegenomen gebruik van technologie en kennis van zaken van vervalsers van geneesmiddelen vandaag de dag, is het van zeer groot belang dat we samenwerken met andere organisaties om vervalste geneesmiddelen op te sporen, de verantwoordelijke criminelen aan te houden en patiënten te beschermen.

Het melden van een (mogelijke) vervalsing kan gedaan worden bij onze Medische Informatie Service te bereiken via het algemene telefoonnummer van Lilly: 030 – 6025800.