Principes Medisch Onderzoek

Eli Lilly and Company heeft beleidsmaatregelen, normen en beschermingsmaatregelen vastgelegd voor het volledige proces van onderzoek en ontwikkeling die ervoor zorgen dat de patiënt op de eerste plaats blijft staan. In de eerste plaats hanteren we onze Principes van Medisch Onderzoek. Dit is een overkoepelende verklaring over de manier waarop en waarom Lilly onderzoek verricht, over de relatie van Lilly met onderzoekers en over de manier waarop het bedrijf onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten deelt.

Meer informatie over Principes van Medisch Onderzoek

https://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/safety_efficacy/gcp1.pdf

https://ichgcp.net/2-the-principles-of-ich-gcp-2

Lilly ontwikkelt en levert innovatieve geneesmiddelen die mensen in staat stellen om langer, gezonder en actiever te leven. Lilly voert zorgvuldig medisch onderzoek uit om belangrijke informatie over die geneesmiddelen te verzamelen en verkoopt deze geneesmiddelen voor de aandoeningen waarvoor ze zijn goedgekeurd. Lilly voldoet aan de hoogste ethische normen op het vlak van de juiste relaties tussen medisch onderzoek, marketing en verkoop, en gebruikt haar medisch onderzoek niet als een middel om wetten rond de verkoop van haar producten te omzeilen. De onderstaande Principes zijn gebaseerd op bestaande bedrijfsbeleidsregels en industriële gedragscodes. Ze bepalen de norm die Lilly hanteert voor de uitvoering en de financiering van haar medisch onderzoek evenals voor de communicatie van de onderzoeksresultaten.

Uitvoering van onderzoek:

  • Lilly voert geen medisch onderzoek uit met de bedoeling dat enkel het uitvoeren van de studie op zich zou leiden tot de verkoop van een product van Lilly.

  • Lilly kan off-label medisch onderzoek verrichten om een antwoord te vinden op belangrijke en relevante wetenschappelijke vragen, maar verricht dergelijk onderzoek niet om de verkoop van een product van Lilly voor off-label gebruik te stimuleren.


De Medische afdeling van Lilly is verantwoordelijk voor het ontwerp, de goedkeuring, de uitvoering en de wetenschappelijke bekendmaking van medisch onderzoek dat Lilly doet. IITs
worden bijv. door ons gefinancierd maar we zijn niet verantwoordelijk voor de
studie nog voor de publicatie van de resultaten.

  • Voor medisch onderzoek gefinancierd door Lilly draagt de Chief Medical Officer van het bedrijf de eindverantwoordelijkheid.

  • Voor het toekennen van ondersteuning van medisch onderzoek dat door externe partijen wordt uitgevoerd, ligt de verantwoordelijkheid binnen Lilly bij de Medische afdeling.

Communicatie van onderzoeksresultaten

Lilly maakt alle resultaten van medisch onderzoek openbaar die van belang zijn voor patiënten, zorgverleners of uitbetalers
– ongeacht of deze gunstig of ongunstig zijn voor een product van Lilly – en dit op een correcte, objectieve en evenwichtige manier zodat klanten een beter geïnformeerde beslissing kunnen nemen over de producten van Lilly
.