Ecologische duurzaamheid

Ons doel om de kwaliteit van leven te verhogen omvat de bescherming en het behoud van de wereld waarin we leven.

Om geneesmiddelen te ontwikkelen, zijn waardevolle hulpmiddelen nodig, zoals energie, water en grondstoffen. We streven ernaar om onze impact op het milieu voortdurend te verbeteren gedurende de hele levenscyclus van onze producten en toeleveringsketen.

Naarmate ons productaanbod evolueert, vinden we nieuwe en betere manieren om onze ecologische voetafdruk te verminderen. Dit zorgt ervoor dat onze activiteiten veilig zijn voor onze werknemers en voor de gemeenschappen waarin we actief zijn.

We stellen uitdagende milieudoelen op en we evalueren deze voortdurend om onze prestaties te verbeteren. Dit wordt vastgelegd in een milieurapport.

Enkele voorbeelden:

  • We maken gebruik van duurzame chemie om producten en processen te ontwikkelen die het gebruik van gevaarlijke stoffen verminderen of elimineren. 

  • In 2018 slaagden we er, ondanks aanzienlijke productieverhogingen, in om onze uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 12,7% te verminderen (ten opzichte van het referentiejaar 2012).

  • Op 21 juni 2023 heeft country manager Marco Frenken namens Lilly Nederland de Green Deal ' Samen werken aan duurzame zorg' ondertekend. Hiermee committeert Lilly Nederland zich als innovatieve geneesmiddelenontwikkelaar aan de Green Deal doelstellingen voor het verduurzamen van de medicatieketen.

    green deal v7 midden