Wereldgezondheid

Teveel mensen, vooral de meest kwetsbare, hebben nog steeds geen toegang tot de geneesmiddelen en zorg die ze nodig hebben.

Onze ambitie voor maatschappelijke impact vormt de inspiratie voor de manier waarop we complexe uitdagingen op het vlak van de wereldgezondheid aanpakken. Door het beleid dat e hanteren en de acties die we ondernemen, werken we aan het ontwikkelen en opschalen van duurzame oplossingen.

We werken samen met toonaangevende gezondheidsorganisaties en zorgaanbieders, regelgevende instanties en overheden. We zoeken nieuwe oplossingen om onze geneesmiddelen betaalbaar te maken en hiermee het gezondheidssysteem versterkt.

Wereldwijd hebben we een ambitieuze doelstelling vastgelegd – Lilly 30x30 – om de toegang tot hoogkwalitatieve gezondheidszorg voor 30 miljoen mensen in 2030 te verbeteren. We richten ons op mensen die leven in gemeenschappen met beperkte middelen, waaronder mensen die niet met Lilly’s traditionele bedrijfsmodel kunnen worden
bereikt.

Voor het behalen van onze 30x30 doelstelling is veel meer nodig dan enkel liefdadigheid. Er is nog meer creativiteit nodig zowel in onze activiteiten als in onze  samenwerking met onze partners, die ons helpen om meer mensen toegang te beiden tot hoogkwalitatieve  gezondheidszorg.

Onze 30x30 inspanningen richten zich op drie belangrijke domeinen:

  • Pijplijn: het ontdekken van geneesmiddelen en de herbestemming van bedrijfsgoederen en oudere producten voor aandoeningen die mensen met beperkte middelen op onevenredige wijze treffen

  • Programma’s: het versterken en creëren van nieuwe programma’s die de toegang tot geneesmiddelen verbeteren

  • Partnerships: partnerships aangaan die gezondheidssystemen versterken, meer toegang tot geneesmiddelen geven en een betere zorg mogelijk maken

Voor meer informatie over verantwoord ondernemen:  https://www.lilly.com/responsibility/corporate-responsibility-reports