Patienten-Login

Deze video of gebruikershandleiding kan alleen bekeken worden als uw arts u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven. Hiervoor dient u het "EU nummer" of "RVG code" over te nemen van de verpakking van uw geneesmiddel. Dit nummer heeft één van onderstaande vormen

EU/1/x/xxx/xxx

RVG xxxxx

Voer hier het nummer in om door te gaan naar de opgevraagde content: