Privacyverklaring Sollicitanten

Binnen Lilly respecteren wij de privacy van sollicitanten. Als u bij Lilly solliciteert, verstrekt u aan ons bepaalde gegevens over uzelf. Lilly verwerkt die gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens. Lilly gebruikt uw gegevens ten behoeve van de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie. Lilly bewaart uw gegevens niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die gezien hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben. In sommige gevallen, als dat in het kader van de sollicitatieprocedure nodig is, kan Lilly uw gegevens delen met andere onderdelen van de Lilly organisatie of derden die namens Lilly persoonsgegevens verwerken. In dit laatste geval worden afspraken gemaakt dat de gegevens alleen voor Lilly mogen worden verwerkt.

Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verwijzen wij u naar onze Workforce Privacy Notice. (English version: Workforce Privacy Notice.)