Connecting Hearts Abroad

Vrijwilligers van Connecting Hearts Abroad zetten zich in voor een betere gezondheid

Meer dan 1.200 werknemers van Lilly hebben zich vrijwillig ingezet via Connecting Hearts Abroad, dit is een wereldwijd liefdadigheidsprogramma. De vrijwilligers werken aan gezondheidsprojecten in gemeenschappen met beperkte middelen en doen ervaring uit eerste hand op met complexe wereldwijde uitdagingen op het vlak van gezondheid. Ook leren ze hoe Lilly deze uitdagingen aanpakt:

  • In 2019 zorgden vrijwilligers voor meer dan 725 vluchtelingen in vluchtelingenkampen in Griekenland. Ze hielpen hen met gezondheids- en zichtcontroles en andere medische diensten. Ongeveer de helft van de gescreende patiënten werd doorverwezen naar plaatselijke gezondheidscentra en ziekenhuizen voor extra verzorging.

  • In Panama voorzagen vrijwilligers in de gezondheidsbehoeften van meer dan 920 patiënten van verschillende gemeenschappen.

  • In Kenia werkten vrijwilligers samen met A Fresh Chapter (AFC) en AMPATH voor een betere belangenbehartiging en zorg voor mensen met kanker. Medio 2025 wil AFC door het partnership 32.000 Kenianen bereiken.

  • De afgelopen jaren zijn er ook medewerkers van het Nederlandse filiaal uitgezonden naar Afrika en andere hulpbehoevende land.

Voor meer informatie over verantwoord ondernemen: 

https://www.lilly.com/responsibility/corporate-responsibility-reports