Autorská práva

Vše, co čtete nebo vidíte na tomto webu, je chráněno autorskými právy nebo jinak chráněno a vlastněno společností Eli Lilly and Company (dále jen „Lilly“) nebo třetí stranou, která společnosti Lilly poskytla licenci nebo udělila právo používat tento materiál. Není-li výslovně uvedeno jinak, žádný obsah tohoto webu nesmí být kopírován ani používán, s výjimkou případů uvedených v podmínkách používání nebo s předchozím písemným souhlasem společnosti Lilly.

Poskytujeme vám povolení k tisku jednotlivých stránek webu, není-li výslovně uvedeno jinak, pro vaše osobní, nekomerční použití týkající se získání informací o službách nebo produktech nabízených společností Lilly nebo pro nekomerční použití v souvislosti se zdravotní péčí nebo vzděláváním. Pokud jste zdravotnickým pracovníkem nebo poskytovatelem zdravotní péče, můžete si vytisknout jednotlivé stránky webu, není-li výslovně uvedeno jinak, a sdílet uvedené informace a materiály s ostatními. Žádný souhlas k licencování, prodeji, uchování, pozměňování, modifikaci nebo vytváření děl odvozených z těchto materiálů neposkytujeme. Toto udělení souhlasu není převodem vlastnického práva a na základě tohoto povolení nesmíte:

  • Používat uvedené materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli vystavení pro veřejnost;

  • odstranit z materiálů jakýkoli copyright, obchodní značku či jakékoli jiné vlastnické poznámky;

  • „zrcadlit“ uvedené materiály na jakémkoli jiném serveru.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že vaše použití jakýchkoli materiálů zobrazených na tomto webu neporušuje práva třetích stran.

Není-li uvedeno jinak, všechna loga, jména, designy a značky na webu jsou ochrannými známkami, které společnost Lilly vlastní nebo používá na základě licence. Použití nebo zneužití jakékoli z těchto značek nebo dalších informací je přísně zakázáno. Žádný obsah tohoto dokumentu nesmí být vykládán tak, že implikací, překážkou uplatnění žalobního nároku nebo jinak uděluje licenci nebo právo vyplývající z jakéhokoli patentu nebo obchodní značky či jiné právo na duševní vlastnictví společnosti Lilly nebo jakékoli třetí strany. S výjimkou případů výslovně uvedených výše nesmí být žádný obsah tohoto dokumentu vykládán tak, že uděluje jakoukoli licenci nebo právo na základě jakéhokoli autorského práva společnosti Lilly.