Bezpečnost léčiv

Bezpečnost pacientů je pro společnost Lilly důležitá

Společnost Lilly se zasazuje o bezpečnost pacientů a jejím cílem je zajistit, aby přínosy a rizika léků byly neustále monitorovány a byly dobře srozumitelné pro regulační orgány, poskytovatele zdravotní péče i pacienty.

Společnost Lilly provozuje farmakovigilanční systém, který shromažďuje údaje po celou dobu životního cyklu každého produktu. Tento systém je navržen tak, aby průběžně udržoval a vyhodnocoval profil přínosů a rizik produktu. Pokud se objeví závažné bezpečnostní problémy, společnost Lilly infomruje lékaře, pacienty a regulační úřady.

Edukační materiály k bezpečnému používání léčivých přípravků

Některé naše léčivé přípravky mají zavedeny edukační materiály, které obsahují důležité informace týkající se jejich bezpečného používání.

Aktuální edukační materiály schválené Státním ústavem pro kontrolu léčiv ke stažení:

Olumiant

Lékařům zašleme tištěné verze výše uvedených materiálů obratem. Kontaktujte nás.

Two people walking along path in Lilly courtyard

Hlášení podezření na nežádoucí účinky a stížností na výrobky

Další informace

Vials in ice with orange and purple caps

Boj proti padělání

Další informace

PP-MG-CZ-0069