Hlášení podezření na nežádoucí účinky a stížností na výrobky

Ohlašte nežádoucí účinek

Pokud se u Vás během užívání léčivého přípravku společnosti Lilly vyskytne jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.

Pro nahlášení podezření na nežádoucí účinek nebo stížnost na výrobek týkající se našeho léku nebo aplikační pomůcky, nám prosím zavolejte na bezplatnou linku 800 112 122 nebo na recepci 234 664 111.

Nežádoucí účinky i jiné bezpečnostní informace nebo problémy s kvalitou našich výrobků nám můžete oznámit také e-mailem na adresu: phv_czsk@lilly.com

Jakékoliv podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeny Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Odkaz pro veřejnost: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl

Odkaz pro profesionály ve zdravotnictví: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Svým hlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získávání více informací o bezpečnosti léčivých přípravků v praxi.