Základní fakta

Lilly – stručný přehled

 • Více než 146letá tradice: společnost založena 10. května 1876

 • Centrála se nachází v Indianapolis, Indiana, USA

 • Více než 38 000 zaměstnanců po celém světě

 • Více než 9 100 zaměstnanců zabývajících se výzkumem a vývojem

 • Klinický výzkum prováděný ve více než 55 zemích

 • Výzkumná a vývojová zařízení sídlící v 7 zemích

 • Výrobní závody se sídlem v 7 zemích

 • Výrobky uváděné na trh ve 120 zemích

Zaměstnanci

(K 31. prosinci 2022)

 • USA: 17 914

 • Mimo USA: 20 866

 • Dohromady po celém světě: 38 780

Výzkum a vývoj

 • Výdaje za rok 2022: 7 190 milionů USD/rok, ~29 milionů USD/pracovní den

 • Náklady na výzkum a vývoj 25,2% z celkových prodejů

 • Zaměstnanci zapojení do výzkumu a vývoje: ~9 100 (23,6% celkové pracovní síly)

Náklady na farmaceutické produkty

 • Průměrné náklady na objevení a vývoj nového léku: 2,6 miliardy dolarů

 • Průměrná doba od objevu k pacientovi: 10 let