Neurodegenerativní onemocnění

Klinický výzkum týkající se neurodegenerativních onemocnění patří ve společnosti Lilly mezi nejdůležitější a je utvářen objevy, které jsme provedli za téměř tři desetiletí výzkumu a vývoje. Náš současný program se zaměřuje především na vývoj diagnostických prostředků a terapií modifikujících onemocnění, které zpomalují nebo zastavují progresi Alzheimerovy choroby. Studujeme také způsoby léčby příznaků jiných forem demence. Společnost Lilly je přední součástí nezávislé spolupráce v širší vědecké obci zabývající se Alzheimerovou chorobou.