Kontakt

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8

Tel.: +420 234 664 111

IČ:64941132 DIČ:CZ64941132

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42212


Pokud máte jakékoliv dotazy či připomínky ať již k obsahu stránek, tak přímo na společnost Lilly, či pokud Vám můžeme pomoci odbornou radou v některé z medicínských oblastí, kterými se zabýváme, neváhejte nás kontaktovat.

Bezplatná infolinka

Telefon: 800 112 122

Email: info_cz@lilly.com

Běžná provozní doba linky je od 9:00 do 17:00 každý pracovní den.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Podezření na nežádoucí účinek nebo stížnost na výrobek

Pokud se u Vás při užívání léku objeví nežádoucí účinky, poraďte se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem.

Chcete-li nahlásit nežádoucí účinek nebo stížnost na výrobek společnosti Lilly, zavolejte na číslo 800 112 122 nebo napište email na: phv_czsk@lilly.com.

Odborná informační služba

Máte-li dotaz týkající se některého z produktů společnosti Lilly,

pošlete svůj dotaz emailem na medinfo_cz@lilly.com

nebo zavolejte na číslo 800 112 122 a požádejte o odborné informace.


Oznamování protiprávního nebo neetického jednání

Obracíme se na každého, bez ohledu na to, zda pracuje pro společnost Lilly nebo nikoli, aby nás informoval o možném porušení našeho kodexu obchodního chování nebo jiných zásad či postupů společnosti Lilly nebo o jakémkoli podezření na porušení zákonů a předpisů. Společnost Lilly umožňuje zaměstnancům zvolit si způsob nahlášení, který jim nejvíce vyhovuje, ať už se jedná o oznamování na globální nebo lokální úrovni.

Globální oznamovací systém - Lilly Ethics and Compliance Hotline

Potenciální porušení předpisů, etiky nebo obavy můžete nahlásit prostřednictvím linky Lilly Ethics and Compliance Hotline na těchto webových stránkách, která umožňuje podat oznámení online nebo telefonicky. Na odkazu najdete návodné pokyny pro podání oznámení prostřednictvím online formuláře a telefonní čísla pro většinu zemí, která můžete využít. Také je možné nám přímo poslat e-mail.

Oznámení podaná prostřednictvím Lilly Ethics and Compliance Hotline jsou řešena v souladu s globálními a místními postupy. Pro podání oznámení ve smyslu českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů využijte Interní oznamovací systém ELI LILLY ČR, s.r.o.

Interní oznamovací systém společnosti ELI LILLY ČR, s.r.o.

ELI LILLY ČR, s.r.o. („ Společnost“) umožňuje, aby její zaměstnanci, včetně uchazečů o zaměstnání, bývalých zaměstnanců a dobrovolných pracovníků, stážistů, praktikantů a dalších osob vykonávajících práci pro Společnost, oznámili svá podezření na porušení právních předpisů také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému zřízeného v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („ Zákon“). Společnost v souladu se Zákonem vyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém Společnosti osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně a nestranně v souladu se Zákonem. Společnost zajišťuje ochranu totožnosti oznamovatelů a chrání je před odvetnými opatřeními. Podat oznámení do vnitřního oznamovacího systému Společnosti lze ústně, písemně nebo osobně na následujících kontaktech:

  • Písemné oznámení - Pošlete e-mail na adresu cz_whistleblowing@service.llynet.com. K této e-mailové schránce mají přístup pouze Příslušné osoby.

  • Ústní oznámení - Zavolejte na telefonní číslo +420 234 664 101, kde Vám bude umožněno nahrát ústní oznámení.

  • Osobní oznámení - Osobní schůzku s příslušnými osobami si můžete sjednat na výše uvedených kontaktech. Výkon funkce příslušné osoby zajišťují osoby vykonávající tyto pracovní pozice: Director Human Resources a Director Ethics and Compliance

Oznámení vymezená v Zákoně lze učinit i prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR viz: https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje v Interním oznamovacím systému Společnosti jsou zpracovávány v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních je vedena evidence v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.