OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROZSAH:

Vaše soukromí je pro nás důležité. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat o tom, jaké osobní údaje (OÚ) společnost ELI LILLY ČR, s.r.o., se sídlem na adrese Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 64941132, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 42212 („Lilly“ nebo „my“) a/nebo subjekty nebo osoby, které pracují jménem společnosti Lilly nebo v partnerství s ní, ale nejsou zaměstnanci společnosti Lilly („třetí strany“), mohou zpracovávat (např. sbírat, zaznamenávat, organizovat, strukturovat, ukládat, upravovat nebo měnit, získávat, konzultovat, používat, zveřejňovat přenosem, šířit nebo jinak zpřístupňovat, srovnávat nebo kombinovat, omezovat, mazat nebo ničit), jak jej chráníme, a jaká jsou vaše práva a volby týkající se vašeho soukromí.

Toto oznámení je platné pro webové stránky, mobilní aplikace a digitální služby (“webové stránky”) na kterých je zveřejněno, nebo které na ně odkazují. Je začleněno do našich Podmínek používání těchto webových stránek a je jejich součástí, která obsahuje ustanovení omezující odpovědnost Lilly.

Jaké OÚ shromažďujeme a jak je používáme

Můžeme shromažďovat následující osobní údaje („OÚ“) nezbytné pro naše obchodní účely.

Prostřednictvím našich webových stránek nebo našich zaměstnanců nebo přímo od vás může docházet ke shromažďování údajů, které Vás buď přímo identifikují, nebo mohou být použity v kombinaci s jinými informacemi za účelem Vaší identifikace („osobní údaje“). Příklady osobních údajů, které Vás přímo identifikují, zahrnují Vaše jméno, kontaktní údaje, e-mailovou adresu a další údaje v kombinaci s identifikátory. Naše webové stránky mohou dále rovněž shromažďovat osobní údaje, které Vás přímo neidentifikují Vaším jménem nebo kontaktními údaji, ale mohou být využity k určení toho, že z určitého počítače nebo jiného zařízení byla naše webová stránka navštívena.

Prostřednictvím této webové stránky o Vás můžeme shromažďovat následující informace:

 • Kontaktní údaje: Mohou zahrnovat osobní údaje jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e‑mailová adresa a další podobné informace. Tyto informace shromažďujeme, abychom s Vámi mohli komunikovat. Vždy nám můžete odmítnout poskytnout Vaše osobní údaje, v tom případě Vám ale nemusíme být schopni poskytnout určité informace, produkty nebo služby.

 • Doplňující údaje: Určité oblasti našich webových stránek Vám umožňují sdílet s námi doplňující osobní údaje. Na příklad se můžete přihlásit k odběru newsletteru nebo se zapsat na seznam pro rozesílání hromadné pošty. Vámi poskytnuté údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli informace, které požadujete, odpověděli na Váš dotaz, ke zlepšení našich webových stránek, k ověření Vašeho vztahu k nám nebo k jiné aktivitě nutné pro splnění Vašeho požadavku.

 • Zájmy a preference: Tyto informace nám umožňují zjistit, jak co nejlépe vyhovět Vašemu zájmu o naše produkty a služby. Mohou zahrnovat Vámi preferovaný způsob, jak Vás kontaktovat, pomoci nám dále rozvíjet naše obchodní nebo profesní vazby, pochopit Vaše produktové preference, preferovaný jazyk, marketingové preference a některé demografické údaje. Některé z těchto informací zpracováváme s Vaším souhlasem a některé zpracováváme automaticky pro naše legitimní obchodní účely.

 • Používání webových stránek: Tyto informace využíváme ke správě a zabezpečení našich webových stránek, síťových systémů a dalších aktiv. Mohou zahrnovat informace o Vaší IP (“Internet Protocol”) adrese, datum a čas, kdy jste navštívili naši webovou stránku, geografické umístění a způsob, jakým jste se pohybovali po webové stránce a další informace shromažďované pomocí weblogů, cookies a dalšími způsoby. Může se jednat o informace, které Vás přímo neidentifikují, ale mohou se vztahovat k Vašemu zařízení. Je možné, že Vaše IP adresa nebo cookie, které využíváme, mohou obsahovat informace, které mohou být považovány za osobní údaje. To, jak využíváme cookies a další technologie, je podrobněji popsáno níže. Tyto informace jsou shromažďovány automaticky pro naše legitimní obchodní účely

Informace můžeme využít také ke splnění právních nebo regulatorních povinností, jako je například hlášení nežádoucích účinků nebo k zajištění našich práv a pro uchovávání záznamů společnosti, správu webových stránek, výzkum a vývoj produktů, jak odpovídá legitimním zájmům společnosti Lilly.

Tam, kde to dovolují právní předpisy, můžeme rovněž rozšířit nebo spojovat informace o Vás, včetně osobních údajů, s informacemi získanými od třetích stran, a to za stejným účelem, jako je popsáno výše. Informace o Vás mohou být využity také pro profilování pro účely uvedené výše. Proti profilování můžete vznést námitku tím, že nás kontaktujete prostřednictvím informací uvedených v části “Jak nás kontaktovat”.

Pokud jste pečovatel nebo zdravotnický pracovník, společnost Lilly doporučuje, abyste informovali pacienty, když nahlásíte nežádoucí příhodu/stížnost na produkt, která se jich týká.

Můžete se rozhodnout nesdílet své osobní údaje. Je možné, že vám však nebudeme moci poskytnout určité produkty, služby nebo informace.

Soubory cookie a další technologie sledování

Když používáte naše webové stránky, my a naši partneři - třetí strany, včetně analytických a reklamních partnerů, používáme soubory cookie a další technologie sledování ke shromažďování informací z vašeho prohlížeče nebo zařízení. Ty mohou zahrnovat:

Webové majáky : Webové majáky (také známé jako „action tag“ nebo „clear GIF technology“) jsou malá grafika na webové stránce nebo v e-mailové zprávě navržená ke sledování prohlížených stránek nebo otevřených zpráv a umožňují shromažďovat informace webového protokolu. Informace z webového protokolu shromažďuje počítač, který je hostitelem naší webové stránky (dále jen „webový server“), když navštívíte některou z našich webových stránek. Můžeme použít webové majáky k určení, které e-mailové zprávy, které jsme odeslali, byly otevřeny a zda zpráva byla dále zpracována. Webové majáky také pomáhají Lilly analyzovat účinnost webových stránek měřením počtu návštěvníků stránek nebo počtu návštěvníků, kteří klikli na klíčové prvky webu.

Cookies: Cookie je malý datový soubor, který může webová stránka umístit na pevný disk vašeho počítače, kde jsou uloženy soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookie vám ušetří potíže s opětovným zadáváním určitých informací do některých registračních oblastí, protože soubory cookie lze použít k tomu, aby si web „pamatoval“ informace, které návštěvník dříve zadal. Cookie také pomáhá poskytovat obsah a funkce, které by vás mohly zajímat, na základě vašich předchozích aktivit na našem webu a sledovat, jak jsou části webu používány. Na příklad mohou být soubory cookie použity k opětovnému získání pracovních příležitostí ve Spojených státech. U většiny internetových prohlížečů nebo jiného softwaru můžete změnit nastavení prohlížeče a vymazat soubory cookie z pevného disku počítače, zablokovat všechny soubory cookie nebo obdržet varování před uložením souboru cookie. Chcete-li se o těchto funkcích dozvědět více, podívejte se prosím do pokynů svého prohlížeče. Pokud soubory cookie odmítnete, funkčnost stránek může být omezená a možná nebudete moci využívat výhod mnoha funkcí stránek.

Reklama třetích stran a digitální reklama : Za účelem správy naší reklamy na jiných webech můžeme spolupracovat s reklamními sítěmi třetích stran. Naši partneři mohou do vašeho prohlížeče při návštěvě našich webových stránek umísťovat soubory cookie a webové majáky a podobné digitální značky, aby v průběhu času shromažďovali informace o vašich aktivitách na těchto webech, aplikacích a jiných online službách, abychom vám na základě vašich zájmů mohli poskytovat cílenou reklamu. Můžeme také sdílet vaše OÚ s třetími stranami, aby vám tyto třetí strany mohly přímo poskytovat reklamu na svých webových stránkách.

Plug-in pro sociální média: Naše webové stránky mohou používat plug-in pro sociální média, aby vám umožnily snadné sdílení informací s ostatními. Když navštívíte naše webové stránky, může provozovatel modulu plug-in pro sociální média, který je na našich webových stránkách, umístit do vašeho počítače soubor cookie, který mu umožní rozpoznat na webových stránkách jednotlivce, kteří již dříve navštívili naše weby. Plug-in pro sociální média mohou umožnit webům sociálních médií přijímat přímo identifikovatelné informace o vás, které ukazují, že jste náš web navštívili. Plug-in pro sociální média může shromažďovat tyto informace o návštěvnících, bez ohledu na to, zda specificky interagují s modulem plug-in na našich webových stránkách. Plug-in sociálních médií také umožňují webovým stránkám sociálních médií sdílet informace o vašich aktivitách na našich webových stránkách s ostatními uživateli webových stránek jejich sociálních médií. Lilly nekontroluje žádný obsah z plug-in sociálních médií. Další informace o plug-in pro sociální sítě z webů sociálních médií naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů a sdílení údajů těchto webů.

Máte k dispozici určité možnosti, které vám pomohou spravovat používání souborů cookie a dalších technologií:

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme vám poskytnout volbu, zda „souhlasit“ nebo „nesouhlasit“ s používáním souborů cookie a dalších technologií k personalizaci obsahu a reklam na našich webových stránkách. Můžete zvolit „nesouhlasit“, abyste omezili okolnosti, za kterých mohou být osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích technologií na webu použity pro cílenou reklamu.

Google Analytics nabízí možnost odhlášení pro návštěvníky webových stránek, kteří si nepřejí, aby jejich údaje byly používány službou Google Analytics. Více informací o této možnosti můžete získat zde.

Existují také možnosti poskytované iniciativou Network Advertising Initiative a Digital Advertising Alliance. Reklamy, které se vám zobrazují pomocí technologií cílené reklamy, budou mít obvykle v rohu logo AdChoices, na které můžete také kliknout a zahájit proces odhlášení z odvětví. Kromě toho, pokud obdržíte reklamy na webu sociálních médií, můžete zkontrolovat prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínky použití tohoto webu a určit, jak takové reklamy přestat zobrazovat. European Interactive Digital Advertising Alliance provozuje webovou stránku, na které se lidé mohou odhlásit z přijímání zájmově orientované reklamy od některých nebo všech síťových reklamních společností účastnících se programu. Informace o EIDAA najdete zde.

Nesledovat: Existují různé způsoby, jak zabránit sledování vaší online aktivity. Jedním z nich je nastavení předvolby v prohlížeči, která upozorňuje navštívené webové stránky, že si nepřejete, aby o vás shromažďovaly určité informace. Toto je označováno jako signál Do-Not-Track (“DNT”). Upozorňujeme, že v současné době naše webové stránky a webové zdroje nereagují na tyto signály z webových prohlížečů. V současné době neexistuje žádný všeobecně uznávaný standard pro to, co by společnost měla dělat, když je detekován signál DNT.

Údaje nezletilých osob

Tento web není určen ani vytvořen pro osoby mladší než 16 let. Vědomě neshromažďujeme OÚ od žádné osoby mladší 16 let, pokud k tomu rodič nebo zákonný zástupce neposkytne souhlas.

Proč sdílíme vaše OÚ

Vaše OÚ můžeme sdílet s našimi zástupci, smluvními partnery nebo třetími stranami v souvislosti se službami, které pro společnost Lilly poskytují, pro účely konzistentní s účely uvedenými v tomto oznámení. Tyto třetí strany se zavázaly, že budou chránit informace a zpracovávat je podle našich pokynů (pokud jednají naším jménem) nebo jak to vyžaduje zákon.

Můžeme být také požádáni, abychom o vás zveřejnili informace na základě zákonné žádosti veřejných orgánů, včetně splnění požadavků národní bezpečnosti nebo vymáhání práva.

Kam přenášíme a kde zpracováváme vaše OÚ

Tato webová stránka je vlastněna a provozována ELI LILLY ČR, s.r.o. v České republice.

Vaše OÚ mohou být přenášeny a zpracovávány mezi společností Eli Lilly a jejími přidruženými společnostmi a plně vlastněnými dceřinými společnostmi a třetími stranami po celém světě.

Při přenosu OÚ přes hranice využívá Lilly vhodné mechanismy (které mohou zahrnovat souhlas, standardní smluvní doložky, stávající rozhodnutí o přiměřenosti, vnitropodnikové dohody o přenosu dat atd.). Chcete-li získat další informace týkající se mechanismů, které Lilly zavedla pro přeshraniční převody OÚ, kontaktujte nás na privacy@lilly.com nebo navštivte https://www.lilly.com/privacy.

Vaše OÚ můžeme také poskytnout třetí straně v souvislosti s fúzí, prodejem, postoupením nebo jiným převodem podniku, kterého se informace týkají, v takovém případě mohou být OÚ sdíleny, prodány, převedeny, pronajaty, licencovány nebo jinak použity v souvislosti s uvažovanou transakcí třetí straně. Budeme požadovat, aby každá taková třetí strana souhlasila s tím, že bude s OÚ zacházet v souladu s tímto Oznámením.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

OÚ budou uloženy po dobu potřebnou k plnění legitimních a zákonných obchodních účelů v souladu se zásadami uchovávání záznamů Lilly a příslušnými zákony a předpisy.

Jak zabezpečujeme OÚ

Poskytujeme přiměřené fyzické, elektronické a procedurální záruky k ochraně OÚ, které zpracováváme a udržujeme. Omezujeme přístup k OÚ na oprávněné zaměstnance a třetí strany, které potřebují přístup k provádění obchodních činností popsaných v tomto oznámení. Přestože se snažíme chránit OÚ, které zpracováváme a udržujeme, žádný bezpečnostní systém nemůže zabránit všem potenciálním narušením zabezpečení.

Vaše práva a volby

Po ověření vaší identity a v souladu se zákony máte právo:

 • Požadovat:

  • od nás informace o tom, jak jsou vaše OÚ zpracovávány a s kým jsou sdíleny;

  • vidět a získat kopii OÚ, které o vás máme;

  • abychom opravili, omezili zpracování a/nebo vymazali/odstranili vaše OÚ;

  • za omezených okolností předat vaše informace jinému subjektu nebo osobě ve strojově čitelném formátu;

  • kopie standardních smluvních doložek (SCC) a dodatku pro Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko a Spojené království a údaje přenesené podle SCC;

 • Kdykoli změnit nebo odvolat souhlas se zpracováním OÚ;

 • Odhlásit komunikaci/odhlásit se z komunikace nebo profilování pro marketing, včetně přímého marketingu;

 • Vznést námitku proti zpracování vašich OÚ;

 • Vznést námitku proti profilování prostřednictvím automatizovaného rozhodování;

Pro váš požadavek mohou existovat výjimky.

Nebudete diskriminováni za uplatňování jakýchkoli vašich práv.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Pro pohodlí našich návštěvníků mohou tyto webové stránky obsahovat odkazy na jiné stránky, které mohou nabízet užitečné informace a jsou vlastněné a provozované třetími stranami. Zásady a postupy, které zde popisujeme, se na tyto stránky nevztahují. Nejsme zodpovědní za shromažďování nebo používání OÚ na stránkách třetích stran. Proto se zříkáme jakékoli odpovědnosti za jakékoli použití OÚ třetí stranou, které jsou získány používáním webových stránek třetí strany. Doporučujeme kontaktovat tyto stránky přímo a získat informace o jejich zásadách ochrany osobních údajů, zabezpečení, shromažďování a distribuci dat. Názvy jiných společností a produktů jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy k tomuto: Prohlášení o ochraně OÚ, můžete nás kontaktovat na adrese: ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, Praha 8, 186 00, tel.: 234 664 111 a/nebo na emailové adrese: info_cz@lilly.com

Jak podat stížnost

Pokud si přejete vznést stížnost na to, jak jsme nakládali s vašimi OÚ, můžete se obrátit na Globální úřad pro ochranu osobních údajů a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@lilly.com, který záležitost prošetří.

Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni nebo se domníváte, že zpracováváme vaše OÚ v rozporu se zákonem, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Změny našich postupů na ochranu osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Až to provedeme, aktualizované prohlášení vám zpřístupníme na této stránce. S vašimi OÚ budeme vždy zacházet v souladu s tímto Prohlášením dle znění účinného v okamžiku získání daných osobních údajů, pokud vám neposkytneme nové oznámení a/nebo nezískáme váš souhlas, podle potřeby.

Datum poslední změny: listopad 2023

PP-MG-CZ-0064