Nádorová onemocnění

Společnost Lilly se zaměřuje na vývoj a dodávání inovativních léků, které budou schopné přinést významnou změnu do životů pacientů s nádorovým onemocněním. Pro nás to znamená intenzivní zaměření na nejnovější vědecké pokroky a spolupráci s lékaři, dalšími výzkumnými pracovníky, pacientskými organizacemi a plátci, abychom zajistili, že naše léky přinesou onkologickým pacientům prospěch.

Lidé žijící s onkologickým onemocněním si zaslouží léčbu, která co nejlépe odpovídá jejich individuální situaci a potřebám. Ať už se jedná o léčbu vzácných typů nádorů, využití vysoce cílené protinádorové léčby, nebo objevování nových způsobů, jak dosáhnout pokroku ve stávající léčbě tam, kde jsou další možnosti již omezené, jsme odhodláni dosáhnout v životech lidí s nádorovým onemocněním ještě větších pozitivních změn.