Naše odpovědnost

Odpovědnost není jen prázdný pojem. Odpovědnost je samotnou podstatou toho, kým jsme.

Více než 150 let společnost Eli Lilly and Company prokazuje svou globální společenskou odpovědnost - z velké míry prostřednictvím dlouhé historie dobročinných příspěvků.

Dnes se naše pochopení firemní odpovědnosti vyvíjí nad rámec charity a sahá až k základům našeho obchodního působení. Stavíme na našich odborných vědeckých, technických a obchodních zkušenostech, abychom mohli pomáhat pacientům, reagovat na potřeby společnosti a snižovat zatížení životního prostředí.