Otec objíma syna

Základné hodnoty spoločnosti Lilly – bezúhonnosť, dokonalosť a úcta k ľuďom – nás sprevádzajú pri všetkom, čo robíme.

skupina kolegov pred oknom

Lilly na Slovensku

vstúpte

kupina kolegov pred oknom

Bezpečnosť pacientov

vstúpte

Aplikačné pomôcky

Naše produkty

vstúpte

Usmievajúca sa žena pri rozhovore

Naša zodpovednosť

vstúpte