skupina kolegov pred oknom

Lilly na Slovensku

Eli Lilly Slovakia s.r.o. je inovatívna farmaceutická spoločnosť, ktorá pôsobí na slovenskom trhu od roku 1992. Sídli v Bratislave a v súčasnej dobe má približne 27 zamestnancov. V Slovenskej republike sa Eli Lilly venuje predaju inovatívnych liekov. Cieľom spoločnosti Lilly je nachádzanie účinných odpovedí na závažné zdravotné problémy a doposiaľ neliečiteľné ochorenia. Inovatívne produkty firmy sa zameriavajú na liečbu v oblastiach onkológie, kardiovaskulárnych ochorení, diabetológie, intenzívnej starostlivosti, neurovedy, mužského zdravia a pohybového aparátu. Eli Lilly Slovakia s.r.o. je spolu s pobočkami v Českej republike, Maďarsku a Poľsku súčasťou stredoeurópskeho klastra (Central European Cluster), ktorý spadá pod Italian Hub. Eli Lilly Slovakia s.r.o. je členom Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu SK (AIFP), Slovenskej asociácie spoločností v oblasti liekovej regulácie (SARAP - Slovak Association of Regulatory Affairs Professionals) a taktiež členom Americkej obchodnej komory.