OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ROZSAH:

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Radi by sme vás prostredníctvom tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prehlásenie“) informovali o tom, aké informácie o vás spoločnosť Eli Lilly Slovakia, s.r.o., so sídlom na adrese Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská Republika, IČO: 35873957, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Sro, vložka č 30501/B (ďalej len „Lilly“) môže spracúvať (napr. zbierať, zaznamenávať, organizovať, štruktúrovať, ukladať, upravovať alebo meniť, získavať, konzultovať, používať, zverejňovať prenosom, šíriť alebo inak sprístupňovať, porovnávať alebo kombinovať, obmedzovať, mazať alebo ničiť), ako ho chránime, a aké sú vaše práva a voľby týkajúce sa vášho súkromia.

Toto oznámenie je platné pre webové stránky, mobilné aplikácie a digitálne služby (“webové stránky”) na ktorých je zverejnené, alebo ktoré na ne odkazujú. Je začlenené do našich Podmienok používania týchto webových stránok a je ich súčasťou, ktorá obsahuje ustanovenia obmedzujúce zodpovednosť Lilly.

Údaje, ktoré spracovávame, a spôsoby ich spracovania

Spoločnosť Eli Lilly Slovakia s.r.o. (Lilly), a/alebo právnické osoby konajúce v jej mene alebo v spolupráci s ňou, ktoré však nie sú zamestnancami Lilly („tretie strany“) môžu spracovávať osobné údaje pre obchodné alebo komerčné účely, analýzu dát, za účelom splnenia zákonných alebo regulačných záväzkov, vrátane uchovávania záznamov spoločnosti, ktoré sú v oprávnenom záujme Lilly v súlade s právnymi základmi uvedenými nižšie.

Prostredníctvom našich webových stránok alebo našich zamestnancov alebo priamo od vás môže dochádzať k zhromažďovaniu údajov, ktoré vás buď priamo identifikujú, alebo môžu byť použité v kombinácii s inými informáciami za účelom vašej identifikácie („osobné údaje“). Príklady osobných údajov, ktoré vás priamo identifikujú, zahŕňajú vaše meno, kontaktné údaje, e-mailovú adresu a ďalšie údaje v kombinácii s identifikátormi. Naše webové stránky môžu ďalej tiež zhromažďovať osobné údaje, ktoré vás priamo neidentifikujú Vaším menom alebo kontaktnými údajmi, ale môžu sa použiť na určenie počítača alebo iného zariadenia, z ktorého bola naša webová stránka navštívená.

Prostredníctvom tejto webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje: Môžu obsahovať osobné údaje ako sú vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Tieto údaje zhromažďujeme, aby sme s vami mohli komunikovať. Osobné údaje nám môžete odmietnuť poskytnúť kedykoľvek, v tom prípade vám však nemusíme byť schopní poskytnúť určité informácie, produkty alebo služby.

 • Doplňujúce údaje: Určité oblasti našich webových stránok vám umožňujú zdieľať s nami doplňujúce osobné údaje. Napríklad sa môžete prihlásiť na odber newsletteru alebo sa zapísať do zoznamu na rozosielanie hromadnej pošty. Vami poskytnuté údaje môžeme využiť na to, aby sme vám poskytli informácie, ktoré požadujete, odpovedali na vašu otázku, na zlepšenie našich webových stránok, na overenie vášho vzťahu k nám alebo k inej aktivite potrebnej na splnenie vašej požiadavky.

 • Záujmy a preferencie: Tieto informácie nám umožňujú zistiť, ako čo najlepšie vyhovieť vášmu záujmu o naše produkty a služby. Môžu zahŕňať vami preferovaný spôsob ako vás kontaktovať, môžu nám pomôcť ďalej rozvíjať naše obchodné alebo profesijné väzby, pochopiť vaše preferencie týkajúce sa produktov, prezradia nám váš preferovaný jazyk, marketingové preferencie a niektoré demografické údaje. Niektoré z týchto informácií spracovávame s vaším súhlasom a niektoré spracovávame automaticky pre naše legitímne obchodné účely.

 • Využitie webových stránok: Tieto informácie využívame na správu a zabezpečenie našich webových stránok, sieťových systémov a ďalších aktív. Môžu zahŕňať informácie o vašej IP adrese („Internet Protocol“), dátum a čas, kedy ste navštívili našu webovú stránku, geografickú lokalitu a spôsob, akým ste sa pohybovali po webovej stránke, a ďalšie informácie zhromažďované pomocou weblogov, cookies a ďalšími spôsobmi. Môže ísť o informácie, ktoré vás priamo neidentifikujú, ale môžu sa vzťahovať k vášmu zariadeniu. Je možné, že vaša IP adresa alebo cookie, ktoré využívame, môžu obsahovať informácie, ktoré môžu byť považované za osobné údaje. To, ako využívame cookies a ďalšie technológie, je podrobnejšie opísané nižšie. Tieto informácie sú zhromažďované automaticky pre naše legitímne obchodné účely.

Informácie môžeme využiť aj na splnenie právnych alebo regulačných povinností, ako je hlásenie nežiaducich účinkov, alebo na zabezpečenie našich práv a na uchovávanie záznamov spoločnosti, správu webových stránok, výskum a vývoj produktov, čo zodpovedá legitímnym záujmom spoločnosti Lilly.

Tam, kde to dovoľujú právne predpisy, môžeme informácie o vás (vrátane osobných údajov) rozšíriť alebo spájať s informáciami získanými od tretích strán, a to s rovnakým cieľom, aký je opísaný vyššie. Informácie o vás môžu byť využité aj na profilovanie v rámci vyššie uvedených účelov. Proti profilovaniu môžete namietať tým, že nás kontaktujete prostredníctvom informácií uvedených v časti „Ako nás kontaktovať“.

Ak ste opatrovateľ alebo zdravotnícky pracovník, spoločnosť Lilly odporúča, aby ste informovali pacientov, keď nahlásite nežiaducu príhodu/sťažnosť na produkt, ktorá sa ich týka.

Môžete sa rozhodnúť nezdieľať svoje osobné údaje. Je možné, že vám však nebudeme môcť poskytnúť určité produkty, služby alebo informácie.

Vyhlásenie o používaní webových stránok

Prostredníctvom tejto webovej stránky môže Lilly:

Zhromažďuje online identifikátory, ktoré zodpovedajú vášmu zariadeniu, ktoré vás priamo neidentifikujú, s cieľom zlepšiť, spracovať a zabezpečiť naše webové stránky, sieťové systémy a iné aktíva; overiť váš vzťah s nami; porozumieť vaším záujmom a preferenciám; a prijať ďalšie opatrenia, ktoré môžu byť potrebné pred odpoveď na vašu žiadosť.

Analyzuje využitie svojich webových stránok, vrátane dátumu a času relácie vašej webovej stránky, geografickej polohy, spôsobu akým ste sa na webovej stránke pohybovali, a ďalších informácií zhromaždených prostredníctvom našich: webových majákov, súborov cookie, reklamy tretích strán a digitálnej reklamy, analytických riešení vrátane Google Analytics ® a doplnkov sociálnych médií]. Tieto informácie sa zhromažďujú pre naše legitímne obchodné účely.

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania

Keď používate naše webové stránky, my a naši partneri - tretie strany, vrátane analytických a reklamných partnerov, používame súbory cookie a ďalšie technológie sledovania na zhromažďovanie informácií z vášho prehliadača alebo zariadenia. Tie môžu zahŕňať:

Webové majáky : Webové majáky (tiež známe ako „action tag“ alebo „clear GIF technology“) je malá grafika na webovej stránke alebo v e-mailovej správe určená na sledovanie zobrazených stránok alebo otvorených správ a umožňuje zhromažďovanie informácií webového protokolu. Informácie z webového protokolu zhromažďuje počítač, ktorý je hostiteľom našej webovej stránky (ďalej len „webový server“), keď navštívite niektorú z našich webových stránok. Webové majáky môžeme použiť na pomoc pri určovaní, ktoré e -mailové správy, ktoré sme odoslali, boli otvorené a či správa bola ďalej spracovaná. Webové majáky tiež pomáhajú Lilly analyzovať efektivitu webových stránok meraním počtu návštevníkov stránky alebo toho, koľko návštevníkov kliklo na kľúčové prvky stránky.

Cookies: súbor cookie je malý dátový súbor, ktorý môže webová stránka umiestniť na pevný disk vášho počítača, kde sú uložené súbory vášho internetového prehliadača. Cookie vám ušetrí problémy s opätovným zadávaním určitých informácií v niektorých oblastiach registrácie, pretože súbory cookie je možné použiť na to, aby si web „pamätal“ informácie, ktoré návštevník predtým zadal. Cookie tiež pomáha poskytovať obsah a funkcie, ktoré by vás mohli zajímať, na základe vašich predchádzajúcich aktivít na našej webovej stránke a sledovať, ako používajú časti webovej stránky. Napríklad môžu byť súbory cookie použité na opätovné sprostredkovanie pracovných príležitostí pre vás v Spojených štátoch. U väčšiny internetových prehliadačov alebo iného softvéru môžete zmeniť nastavenia prehliadača tak, aby ste vymazali súbory cookie z pevného disku vášho počítača, zablokovali všetky súbory cookie alebo dostali varovanie pred uložením súboru cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto funkciách, skontrolujte nastavenie vášho počítača. Ak odmietnete cookies, funkčnosť stránky môže byť obmedzená a možno nebudete môcť využívať mnohé funkcie stránky.

Reklama tretích strán a digitálna reklama : Za účelom správy našej reklamy na iných stránkach môžeme spolupracovať s reklamnými sieťami tretích strán. Naši partneri môžu umiestňovať súbory cookie a webové majáky a podobné digitálne značky do vášho prehliadača, ak navštívite naše webové stránky, aby zhromažďovali informácie o vašich aktivitách v priebehu času na týchto webových stránkach, v aplikáciách a iných online službách tretích strán, aby vám mohli poskytovať cielenú reklamu. Na základe vašich záujmov OÚ o vás, ich môžeme zdieľať aj s tretími stranami, aby vám tieto tretie strany priamo zobrazovali reklamu na svojich webových stránkach.

Plug-in pre sociálne médiá: Naše webové stránky môžu používať plug-in pre sociálne média, ktoré vám umožnia jednoducho zdieľať informácie s ostatnými. Ak navštívite naše webové stránky, môže prevádzkovateľ modulu plug-in sociálnych médií, ktorý sa nachádza na našej webovej lokalite, môže umiestniť do vášho počítača súbor cookie, ktorý mu umožní rozpoznať na webových stránkach jednotlivcov, ktorí už predtým navštívili naše webové stránky. Plug-in sociálnych médií môžu prijímať o vás priamo identifikovateľné informácie, ktoré ukazujú, že ste navštívili našu webovú stránku. Plug-in pre sociálne média môže zhromažďovať tieto informácie o návštevníkoch, bez ohľadu na to, či špecificky interagujú s modulom plug-in na našej webovej stránke alebo nie. Plug-in sociálnych médií tiež umožňujú webovým stránkam sociálnych médií zdieľať informácie o vašich aktivitách na našej webovej lokalite s ostatnými použivateľmi ich stránky. Lilly nekontroluje žiadny obsah z plug-in sociálnych médiách. Ďalšie informácie o plug-in o sociálnych doplnkoch z webových stránok sociálnych médií nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov a zdieľaní údajov týchto stránok.

Máte k dispozícii určité možnosti, ktoré vám pomôžu spravovať používanie súborov cookie a ďalších technológií:

Keď navštívite naše webové stránky, môžeme vám poskytnúť voľbu, či „súhlasiť“ alebo „nesúhlasiť“ s používaním súborov cookie a ďalších technológií na personalizáciu obsahu a reklám na našich webových stránkach. Môžete zvoliť „nesúhlasiť“, aby ste obmedzili okolnosti, za ktorých môžu byť osobné údaje zhromaždené prostredníctvom sledovacích technológií na webe použité pre cielenú reklamu.

Google Analytics ponúka možnosť odhlásenia pre návštevníkov webových stránok, ktorí si neželajú, aby ich údaje boli používané službou Google Analytics. Viac informácií o tejto možnosti môžete získať tu.

Existujú aj možnosti poskytované iniciatívou Network Advertising Initiative a Digital Advertising Alliance. Reklamy, ktoré sa vám zobrazujú pomocou technológií cielenej reklamy, budú mať obvykle v rohu logo AdChoices, na ktoré môžete tiež kliknúť a začať proces odhlásenia z odvetvia. Okrem toho, ak dostanete reklamy na webe sociálnych médií, môžete skontrolovať vyhlásenia o ochrane osobných údajov a podmienky použitia tohto webu a určiť, ako takéto reklamy prestať zobrazovať. European Interactive Digital Advertising Alliance prevádzkuje webovú stránku, na ktorej sa ľudia môžu odhlásiť z prijímania záujmovo orientovanej reklamy od niektorých alebo všetkých sieťových reklamných spoločností zúčastňujúcich sa programu. Informácie o EIDAA nájdete tu.

Nesledovať: Existujú rôzne spôsoby, ako zabrániť sledovaniu vašej online aktivity. Jedným z nich je nastavenie predvoľby v prehliadači, ktorá upozorňuje navštívené webové stránky, že si neželáte, aby o vás zhromažďovali určité informácie. Toto je označované ako signál Do-Not-Track (“DNT”). Upozorňujeme, že v súčasnosti naše webové stránky a webové zdroje nereagujú na tieto signály z webových prehliadačov. V súčasnej dobe neexistuje žiadny všeobecne uznávaný štandard pre to, čo by spoločnosť mala robiť, keď je detekovaný signál DNT.

Údaje maloletých osôb

Táto webová stránka nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Vedome nezhromažďujeme OÚ od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov ak k tomu rodič alebo zákonný zástupca neposkytne súhlas.

Prečo zdieľame vaše OÚ

Vaše OÚ môžeme zdieľať s našimi zástupcami, zmluvnými partnermi alebo tretími stranami v súvislosti so službami, ktoré pre spoločnosť Lilly poskytujú na účely konzistentné s tými, ktoré sú uvedené v tomto oznámení. Tieto tretie strany súhlasili s ochranou informácií a ich spracovaním podľa našich pokynov (ak konajú v našom mene) alebo ako to vyžaduje zákon.

Môžeme byť tiež požiadaní, aby sme zverejnili vaše informácie v reakcii na zákonné žiadosti verejných orgánov, vrátane splnenia požiadaviek národnej bezpečnosti, alebo presadzovania práva.

Kam prenášame a kde spracúvame OÚ

Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná Eli Lilly Slovakia s.r.o na Slovensku. Použitím týchto webových stránok súhlasíte so spracovaním vašich OÚ na Slovensku a v akejkoľvek krajine, do ktorej môžeme prenášať vaše údaje v rámci našich obchodných operácii.

Vaše OÚ môžeme preniesť ďalším pobočkám Lilly a tretím stranám po celom svete, ktoré môžu zase preniesť vaše OÚ ďalším pobočkám Lilly a/alebo tretím stranám. Tieto pobočky a/alebo tretie strany sa môžu nachádzať v krajinách, ktoré nezabezpečujú rovnakú úroveň ochrany údajov, od ktorých sa vyžaduje, aby s OÚ zaobchádzali spôsobom, ktorý je v súlade s týmto oznámením. Ak chcete získať ďalšie informácie týkajúce sa základu pre prevody, ktoré spoločnosť Lilly zaviedla pre cezhraničné prevody OÚ kontaktujte nás na privacy@lilly.com alebo navštívte https://www.lilly.com/privacy.

Môžeme tiež poskytnúť vaše OÚ tretej strane v súvislosti s fúziou, predajom, postúpením alebo inými spôsobmi prevodu podnikania, v takom prípade môžu byť OÚ zdieľané, predané, prevedené, prenajaté, licencované a podobne v súvislosti s uvažovanou transakciou tretej strane. Budeme požadovať, aby každá takáto tretia strana súhlasila s tým, že bude s OÚ zaobchádzať v súlade s týmto oznámením.

Ako dlho uchovávame OÚ

Vaše informácie budú uchovávané na čas potrebný z hľadiska splnenia oprávnených a zákonných obchodných potrieb v súlade s našou politikou pre uchovávanie záznamov a s relevantnými zákonmi a inými predpismi.

Ako zabezpečujeme OÚ

Poskytujeme primerané fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu OÚ, ktoré spracovávame a udržiavame. Obmedzujeme prístup k OÚ na oprávnených zamestnancov a tretie strany, ktoré potrebujú prístup na vykonávanie obchodných činností popísaných v tomto oznámení. Pretože sa snažíme chrániť OÚ, ktoré spracúvame a udržiavame, žiadny bezpečnostný systém nedokáže zabrániť všetkým potenciálnym narušeniam bezpečnosti.

Vaše práva a voľby

Po overení vašej totožnosti a v súlade so zákonom máte právo na:

 • Žiadosť:

  • o informácie od nás o tom, ako sú vaše OÚ spracované a s kým sú zdieľané;

  • vidieť a získať kópiu OÚ, ktoré o vás máme;

  • aby sme opravili, obmedzili spracovanie a/alebo vymazali/odstránili vaše OÚ;

  • za obmedzených okolností prenechať vaše informácie inému subjektu alebo osobne v strojovo čitateľnom formáte za obmedzených okolností;

  •  o kópie štandardných zmluvných doložiek (SCC) a dodatku pre Európsky hospodársky priestor, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo a údaje prenesené podľa SCC;

 • Kedykoľvek zmeniť alebo odvolať svoj súhlas;

 • Odhlásiť sa z odberu/odhláste sa z komunikácie alebo profilovania na účely marketingu vrátene priameho marketingu;

 • Vzniesť námietku proti spracovaniu vašich OÚ;

 • Vzniesť námietku proti profilovaniu prostredníctvom automatizovaného rozhodovania;

Na vašu žiadosť sa môžu vzťahovať výnimky.

Nebudete diskriminovaní za uplatňovanie akýchkoľvek svojich práv.

Ako nás kontaktovať

V prípade, že máte otázky týkajúce sa tohto Prehlásenia môžete nás kontaktovať na adrese Eli Lilly Slovakia s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info_cz@lilly.com

Ako podať sťažnosť

Ak si želáte podať sťažnosť ohľadom spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje, môžete kontaktovať Globálny úrad pre ochranu osobných údajova nášho poverenca zodpovedného za ochranu osobných údajov na adrese privacy@lilly.com, ktorí záležitosť prešetria.

Ak nie ste s našou odpoveďou spokojný alebo si myslíte, že vaše osobné údaje nespracovávame v súlade so zákonom, môžete podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (ÚOOÚ).

Odkazy na webové stránky tretích strán

V snahe zvýšiť pohodlie našich návštevníkov môže táto webová stránka obsahovať odkazy na iné stránky vlastnené a prevádzkované tretími stranami, ktoré môžu podľa nášho názoru poskytnúť užitočné informácie. Zásady a postupy, ktoré tu opisujeme, sa na tieto stránky nevzťahujú. Nezodpovedáme za zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na akýchkoľvek stránkach tretích strán. Odmietame teda akúkoľvek zodpovednosť za osobné údaje, ktoré tretia strana získala a použila na základe vášho použitia jej webovej stránky. Odporúčame vám, aby ste v prípade záujmu o viac informácií o zabezpečení, ochrane súkromia, zbere dát a distribučných postupoch na stránkach, ktoré vlastnia tretie strany, kontaktovali priamo príslušné tretie strany.

Zmeny našich postupov na ochranu osobných údajov

Toto Prehlásenie môžeme kedykoľvek aktualizovať. V snahe o zachovanie vášho pohodlia novú verziu v prípade aktualizácie zverejníme na tejto stránke. S vašimi osobnými údajmi budeme vždy zaobchádzať v súlade s týmto Prehlásením podľa znenia účinného v čase získania daných osobných údajov, pokiaľ vám neposkytneme nové oznámenie a/alebo nezískame váš súhlas, ak to bude vhodné.

Dátum poslednej zmeny: 1/2023

PP-MG-SK-0037