Imunológia

Naším poslaním je zlepšiť život pacientom trpiacim vyčerpávajúcimi ochoreniami - a veríme, že naše lieky zmenia definíciu „možného”. Znamená to zvýšiť latku očakávaní od liečby v oblasti imunológie, popri tom, ako vyvíjame a uvádzame na trh lieky, ktoré môžu znížiť záťaž ochorení ako sú ložisková psoriáza, psoriatická artritída, reumatoidná artritída a axiálna spondyloartritída. Prijímame túto výzvu. Spoločne zmeníme definíciu „možného”.