Naše produkty

Už viac ako 140 rokov neúnavne vyvíjame a dodávame spoľahlivé lieky zodpovedajúce skutočným potrebám.

Naše rastúce portfólio liekov zahŕňa liečbu v oblasti kostí, svalov, kĺbov, rakoviny, kardiovaskulárneho systému, cukrovky, endokrinného systému, imunológie, neurodegenerácie, neurovedy a bolesti.

Ak ste našim zákazníkom a máte otázky týkajúce sa Lilly liekov, opýtajte sa na e-mailovej adrese medinfo_sk@lilly.com .

Výroba liečiv

Zdravotnícke pomôcky

vstúpte