Naša zodpovednosť

Zodpovednosť nie je len prázdny pojem. Je to podstata toho, čím sme.

Už takmer 150 rokov spoločnosť Eli Lilly and Company dodržiava svoj záväzok byť zodpovednou súčasťou sveta – vo veľkej miere svojou dlhou históriou príspevkov v oblasti dobročinnosti. V súčasnosti sa naše chápanie firemnej zodpovednosti vyvinulo až za hranice dobročinnosti a zasahuje jadro našich obchodných činností. Čerpáme zo svojich odborných, technických a podnikateľských skúseností, aby sme mohli pomáhať pacientom, uspokojovať potreby spoločnosti a redukovať našu ekologickú stopu.