Lieky

Na tejto stránke nájdete informácie o našich liekoch. Môžete nahliadnuť do SPC –  súhrnu charakteristických vlastností lieku, kde sa nachádza úplná odborná informácia o lieku, vhodná najmä  pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov Pre pacientov oveľa zrozumiteľnejšia je  písomná informácia pre používateľa, PIL.

Máme tu dve skupiny liekov – tie, ktoré sú registrované centrálne v celej Európskej únii alebo tie, ktoré sú registrované  národne či procedúrou vzájomného uznávania. Podľa toho budete presmerovaní buď na stránky Európskej liekovej agentúry alebo na stránku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Pre  centrálne registrované lieky je SPC aj PIL spolu v jednom dokumente (PIL býva na konci).

Ak ste presmerovaní na stránku ŠÚKL, je potrebné do vyhľadávača zadať názov lieku a ten rozkliknúť – nájdete tam oddelene SPC a PIL.

Lieky

Názov lieku
Účinná látka
Sila
Lieková forma
Poznámka
Na trhu v SR
Informácia

Abasaglar

Účinná látka:

inzulín glargín

Sila:

100U/ml

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Adcirca

Účinná látka:

tadalafil

Sila:

20mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:
Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Cialis

Účinná látka:

tadalafil

Sila:

2,5mg; 5mg; 10mg; 20mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:
Na trhu v SR:

áno, okrem 2,5mg

Informácia:

Cymbalta

Účinná látka:

duloxetín

Sila:

30mg; 60mg

Lieková forma:

cps end

Poznámka:
Na trhu v SR:

60mg áno

Informácia:

Cyramza

Účinná látka:

ramucirumab

Sila:

10mg/ml

Lieková forma:

con inf

Poznámka:

injekčná liekovka

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Emgality

Účinná látka:

galkanezumab

Sila:

120mg

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero, naplnená inj. striekačka

Na trhu v SR:

áno (naplnené pero)

Informácia:

Humalog 100U/ml; Humalog Mix25; Humalog Mix50; Humalog 200U/ml; Humalog 100U/ml Junior KwikPen

Účinná látka:

inzulín lispro

Sila:

100U/ml; 200U/ml

Lieková forma:

sol inj; sus inj

Poznámka:

injekčná liekovka; náplň; naplnené pero KwikPen

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Humatrope

Účinná látka:

somatropín

Sila:

18IU (6mg); 36IU (12mg)

Lieková forma:

plv iol

Poznámka:

náplň

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Humulin M3 Cartridge

Účinná látka:

30% ľudský inzulín / 70%izofán inzulín

Sila:

100U/ml

Lieková forma:

sus inj

Poznámka:

náplň

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Humulin M3 KwikPen

Účinná látka:

30% ľudský inzulín / 70% izofán

Sila:

inzulín 100U/ml

Lieková forma:

sus inj

Poznámka:

naplnene pero

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Humulin N (NPH) Cartridge

Účinná látka:

izofán inzulín

Sila:

100IU/ml

Lieková forma:

sus inj

Poznámka:

náplň

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Humulin N (NPH) KwikPen

Účinná látka:

izofán inzulín

Sila:

100IU/ml

Lieková forma:

sus inj

Poznámka:

naplnené pero

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Humulin R Cartridge

Účinná látka:

ľudský inzulín

Sila:

100IU/ml

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

náplň

Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Humulin R KwikPen

Účinná látka:

ľudský inzulín

Sila:

100IU/ml

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Jaypirca

Účinná látka:

pirtobrutinib

Sila:

50mg; 100mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:
Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Lyumjev 100U/ml Lyumjev 200U/ml

Účinná látka:

inzulín lispro (rýchla forma inzulínu)

Sila:

100U/ml; 200U/ml

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

injekčná liekovka; náplň; naplnené pero KwikPen

Na trhu v SR:

áno, okrem 200U/ml

Informácia:

Mounjaro

Účinná látka:

tirzepatid

Sila:

2mg; 4mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:

naplnené pero

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Olumiant

Účinná látka:

baricitinib

Sila:

2mg; 4mg

Lieková forma:

tbl film

Poznámka:
Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Omvoh

Účinná látka:

mirikizumab

Sila:

300mg

Lieková forma:

con inf

Poznámka:

injekčná liekovka

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Omvoh

Účinná látka:

mirikizumab

Sila:

100mg

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero; naplnená inj. striekačka

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Rayvow

Účinná látka:

lasmiditan

Sila:

50 mg; 100 mg; 200 mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:

tablety

Na trhu v SR:

nie

Informácia:

Retsevmo

Účinná látka:

selperkatinib

Sila:

40mg; 80mg

Lieková forma:

cps dur

Poznámka:
Na trhu v SR:

áno

Informácia:

Taltz

Účinná látka:

ixekizumab

Sila:

80mg

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero; naplnená inj. striekačka

Na trhu v SR:

áno (naplnené pero)

Informácia:

Trulicity

Účinná látka:

dulaglutid

Sila:

0,75mg; 1,5mg; 3mg; 4,5mg

Lieková forma:

sol inj

Poznámka:

naplnené pero; naplnená inj. striekačka

Na trhu v SR:

áno (naplnené pero)

Informácia:

Verzenios

Účinná látka:

abemaciklib

Sila:

50mg; 100mg; 150mg

Lieková forma:

tbl flm

Poznámka:
Na trhu v SR:

áno

Informácia:

PP-MG-SK-0031