Rozhovor dvoch dám pred stenou lilly

O spoločnosti Lilly

Spoločnosť Lilly založil v roku 1876 plukovník Eli Lilly, ktorý sa v dobe nespoľahlivých elixírov predávaných nedôveryhodnými osobami zaviazal vyrobiť vysoko kvalitné účinné lieky. Jeho odkaz nasledujúcim generáciám zamestnancov bol: "Vezmite, čo tu nájdete, a robte to lepšie a lepšie."

Tri základné dlhodobo ustanovené hodnoty, vedú spoločnosť Lilly vo všetkom, čo robí:

  • Bezúhonnosť: Podnikáme v súlade so všetkými príslušnými zákonmi. Sme úprimní v jednaní so zákazníkmi, zamestnancami, akcionármi, partnermi, dodávateľmi, konkurentmi a komunitami, ktorým slúžime.

  • Dokonalosť: Venujeme sa farmaceutickej inovácii, poskytujeme vysoko kvalitné produkty a usilujeme sa o vynikajúce obchodné výsledky.

  • Rešpekt k ľuďom: Vytvárame prostredie postavené na vzájomnom rešpekte, otvorenosti a individuálnej bezúhonnosti. Usilujeme sa o spokojnosť všetkých ľudí, ktorí prídu do styku s našou spoločnosťou, alebo s ktorými príde do styku naša spoločnosť: zákazníkmi, zamestnancami, akcionármi, partnermi, dodávateľmi aj komunitami.

Objavovanie je naším poslaním a tento prístup nás definoval odo dňa, kedy spoločnosť Eli Lilly otvorila dvere prvého laboratória. Už viac ako 146 rokov a po takmer 100 liekoch sa naďalej usilujeme o ďalší veľký objav a odhalenie ďalších spôsobov, ako zlepšiť život ľudom na celom svete.