Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Eli Lilly and Company („Lilly“) sa zaväzuje vytvárať prístupné webové lokality s nenáročným používaním a prístupnosťou pre všetkých ľudí bez ohľadu na schopnosti alebo technológie.

Pri vytváraní našich webových lokalít nastavujeme vysoké štandardy ich prístupnosti a snažíme sa dodržiavať všetky súvisiace zákony a usmernenia. Tu je niekoľko spôsobov, ako uľahčiť používanie našich webových lokalít:

  • Naším cieľom je splniť alebo prekročiť rámec Pravidiel prístupnosti webového obsahu*. Tieto usmernenia sú uznávané po celom svete ako štandardná miera úspechu a naznačujú spôsoby, ako ľahko sprístupniť webový obsah všetkým vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.

  • Zabezpečujeme, aby naše webové lokality bezproblémovo pracovali so smartfónmi, tabletmi, stolnými počítačmi a čítačkami obrazoviek – a podporovali ďalšie podporné technológie, ako sú zosilňovače, softvér na rozpoznávanie hlasu a technológia prepínania.

  • V snahe uistiť sa, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vytvorili lepšie a užívateľsky príjemnejšie online zážitky pre všetkých, spolupracujeme aj s odborníkmi na prístupnosť a partnerskými organizáciami.

Ak chcete dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu pri prezeraní stránok, použite najnovšiu verziu webového prehľadávača alebo podpornú technológiu. Ak máte problémy s prístupom na naše webové lokality alebo ich používaním, kontaktujte nás.

*Pravidlá prístupnosti webového obsahu (WCAG) 2.1 AA