Nádorové ochorenia (rakovina)

V spoločnosti Lilly sa usilujeme o vývoj a poskytovanie inovatívnych liekov, ktoré zmysluplne pomôžu pacientom s nádorovým ochorením. Pre nás to znamená intenzívne zameranie sa na najnovší vedecký vývoj a spoluprácu s lekármi aj inými výskumníkmi, s pacientskymi organizáciami a s poisťovňami, aby naše lieky mohli byť prospešné onkologickým pacientom.

Ľudia žijúci s nádorovým ochorením sú v centre toho, čo robíme. Veríme, že zdravotná starostlivosť skutočne pomáha len vtedy, ak zlepšuje životy ľudí. Či už ide o liečbu vzácnych typov nádorov, vyžadujúcich precízne využitie cielených liekov, pokračovanie v štúdiu imunologickej onkológie alebo objavovanie nových spôsobov na rozvoj existujúcej liečby - usilujeme sa, aby sme do životov ľudí žijúcich s onkologickým ochorením prinášali ešte viac pozitívnych zmien.