Bezpečnosť pacientov

V spoločnosti Lilly nám na bezpečnosti záleží

Spoločnosť Lilly sa zaviazala starať sa o bezpečnosť pacientov a naším cieľom je zabezpečiť, aby regulačné orgány, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a pacienti neustále sledovali prínosy a riziká liekov a dobre im rozumeli.

Spoločnosť Lilly prevádzkuje farmakovigilačný systém, ktorý zbiera údaje počas celého životného cyklu každého výrobku. Tento systém je navrhnutý tak, aby neustále uchovával a vyhodnocoval profil prínosu/rizika daného výrobku. Keď sa vyskytnú dôležité bezpečnostné otázky, spoločnosť Lilly ich komunikuje lekárom, pacientom a regulačným úradom.

Edukačné materiály pre bezpečné užívanie liekov

Pre niektoré z našich liekov máme edukačné materiály, ktoré obsahujú dôležité informácie o ich bezpečnom používaní - niektoré z nich sú pre pacientov a niektoré aj pre odbornú verejnosť. Nižšie nájdete aktuálne materiály.

Olumiant

Falšovanie, nežiaduce účinky

Dve osoby pri rozhovore v kaviarni

Ako hlásiť nežiaduce účinky

Vstúpte

Vials in ice with orange and purple caps

Boj proti falšovaniu

Vstúpte