Kľúčové fakty

Lilly v skratke

 • viac ako 146-ročná tradícia: spoločnosť založená 10. mája 1876

 • ústredie sa nachádza v Indianapolise, v Indiane, USA

 • na celom svete máme približne 38 000 zamestnancov

 • viac ako 9 100 zamestnancov zaoberajúcich sa výskumom a vývojom

 • klinický výskum vo viac ako 55 krajinách

 • výskumné a vývojové zariadenia nachádzajúce sa v 7 krajinách

 • výrobné závody nachádzajúce sa v 7 krajinách

 • produkty predávané v 120 krajinách

Zamestnanci

(k 31. decembru 2022)

 • USA: 17 914

 • mimo územia USA: 20 866

 • spolu na celom svete: 38 780

Výskum a vývoj

Výdavky v roku 2021, v amerických dolároch

 • 7 190 miliónov $/rok, ~29 miliónov $/pracovný deň

 • výskum a vývoj ako percento z predaja: 25,5%

 • zamestnanci podieľajúci sa na výskume a vývoji: ~9 100 (23,6% z celkovej pracovnej sily)

Náklady na lieky

 • priemerné náklady na objavenie a vývoj nového lieku: 2,6 miliardy $

 • priemerná doba od objavenia k pacientovi: 10 rokov