Neurodegeneratívne ochorenia

Vývoj spoločnosti Lilly v oblasti neurodegenerácie je jedným z najhlbších v odvetví a je utváraný objavmi, ktoré sme urobili za takmer tri desaťročia výskumu a vývoja. Náš súčasný program sa zameriava prevažne na vývoj diagnostických a liečebných postupov modifikujúcich chorobu, ktoré spomaľujú alebo zastavujú postup Alzheimerovej choroby. Taktiež sme študovali spôsoby na liečenie príznakov iných foriem demencie. Spoločnosť Lilly má tú česť byť súčasťou poprednej nezávislej spolupráce v širšej vedeckej komunite zaoberajúcej sa Alzheimerovou chorobou.