Bolesť

Pre ľudí, ktorí žijú s nevyriešenou bolesťou, je to viac než len fyzické. Následky môžu prenikať celým životom jednotlivca. Schopnosť fungovať, pracovať, možnosť žiť dôstojne. Všetko môže byť ohrozené.

Veríme, že bolesť by nemala definovať niečí život. Veríme, že to môžeme zvládnuť lepšie.

V spoločnosti Lilly začíname novú diskusiu o nevyriešenej bolesti. Diskusiu, ktorá nás vyzýva na riešenie jedinečných zložitých vedeckých a spoločenských problémov opakujúcej sa a chronickej bolesti, vrátane migrény, epizodickej klastrovej bolesti hlavy a bolesti pri osteoartritíde. Aby sme to mohli urobiť, sme zaviazaní rozvíjať inovatívnu vedu a neopioidné lieky, ktoré umožnia lepší prístup ku komplexnému riešenieu bolesti.